Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Vi afgiver revisorerklæringer og attestationer, der giver sikkerhed for fx regnskab, kapital- og ejerforhold.

Erklæringer giver sikkerhed for indhold og kvalitet

Som statsautoriserede revisorer afgiver vi erklæringer, der giver en grad af sikkerhed for produktets indhold og kvalitet, afhængig af hvilken type erklæring, der er tale om. Vores ydelser omfatter erklæringer og attestationer om selskabsretlige forhold, herunder:

  • Stiftelse
  • Forhøjelse og nedsættelse af kapitalen
  • Fusion og spaltning
  • Review af årsregnskaber og perioderegnskaber

Revisorerklæringer ved fx fusion, lån og tilskud

Vi afgiver fx erklæringerne i forbindelse med selskaber, der står over for ændringer i kapital- og ejerforholdene i form af fusion eller spaltning. Det kan også være erklæringer til virksomheder, der står for at optage lån eller modtage tilskud, og som derfor har indgået en specifik aftale om revision.

Review af årsregnskaber

Mindre selskaber, der ikke er underlagt lovpligtig revision, kan få foretaget en gennemgang – et såkaldt review – af årsregnskaber og perioderegnskaber. Her undersøger revisor kun regnskabet ved forespørgsler og analyser og udsteder på den baggrund en erklæring. Ved revision kontrollerer revisor hele regnskabet.

Genveje