Mange virksomheder får ikke indberettet momsen korrekt, når de handler over landegrænser. Det kan inforevision hjælpe med.

Handel med udlandet

Enhver grænseoverskridende transaktion af varer eller ydelser påvirker som udgangspunkt virksomhedens angivelse af moms og eventuelt også indberetningen af EU-salg uden moms (den tidligere listeindberetning).

Læs med her, hvis du vil vide mere om virksomhedens pligt til at indberette salg af varer og ydelser over landegrænser.

Salg af varer og ydelser til udlandet

Når danske virksomheder sælger varer og ydelser til udlandet, skal en række forhold afdækkes for at afgøre, om salget skal faktureres med eller uden dansk moms, eller om salget eksempelvis medfører momsregistreringspligt i det land, man sælger til.

Uanset hvad, har virksomhederne pligt til løbende at indberette moms – også for den del af salget, som sker til udlandet uden moms.

Korrekt indberetning af transaktioner over grænser

Erfaringen viser, at mange virksomheder ikke får indberettet de grænseoverskridende transaktioner korrekt. Det kan inforevision hjælpe med.

Nederst på momsangivelsen under overskriften ”De supplerende oplysninger” er der en række rubrikker, som skal bruges ved indberetning af grænseoverskridende transaktioner. Rubrikoplysningerne bruges til koordineret indberetning og gensidig kontrol indenfor EU-landene.

Sådan udfylder du momsangivelsen ved handel med udlandet

Når danske virksomheder sælger varer og ydelser til udlandet, skal de derfor være opmærksomme på følgende rubrikker:

Rubrik B – varer – indberettes til EU-salg uden moms
Her skrives fakturaværdien af de varer, som virksomheden har solgt momsfrit til virksomheder i andre EU-lande. I visse tilfælde skal indberetningen dog foretages i rubrikken nedenfor uden særskilt indberetning til EU-salg uden moms.

Rubrik B – varer – indberettes ikke til EU-salg uden moms
Her skrives fakturaværdien af varesalg til andre EU-lande, bl.a. i form af varer og ydelser, som er blevet installeret og monteret i et andet land, og som køberen skal betale momsen af, fjernsalg af varer til andre EU-lande, som virksomheden er momsregistreret for i de andre EU-lande, samt nye transportmidler til ikke-momsregistrerede virksomheder og private forbrugere.

Rubrik B – ydelser – indberettes til EU-salg uden moms
Her skrives fakturaværdien af visse ydelser, som virksomheden har solgt momsfrit til virksomheder i andre EU-lande. Også her gælder en række undtagelser, som bl.a. omfatter momsfrit salg til virksomheder i andre EU-lande efter særreglerne, som eksempelvis kan omfatte byggeydelser på fast ejendom i andre EU-lande, korttidsudlejning af transportmidler og personbefordring i udlandet m.v. Disse ydelser skal i mange situationer i stedet indberettes i rubrik C nedenfor.

Rubrik C – værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU
Her skrives fakturaværdien af virksomhedens andre salg af varer og ydelser, som er solgt uden at opkræve moms. Rubrik C er et slags opsamlingsrubrik, hvor virksomheden skal indberette det momsfrie salg, som ikke skal medtages i en af de tre B-rubrikker.

Eksempel

Tager vi udgangspunkt i en dansk handelsvirksomhed, der har et salg i Danmark for 20 mio. kroner, et salg til EU-lande for 10 mio. kroner og et salg til USA og Kina med 3 mio. kroner for perioden, vil momsindberetningen se således ud:

Salgsmoms (udgående moms)
5.000.000 kr.

Rubrik B – varer – indberettes til ”EU-salg uden moms”
10.000.000 kr.

Rubrik C – salg til lande uden for EU
3.000.000 kr.

EU-salg uden moms (den tidligere listeindberetning)

Foruden indberetningen i rubrik B skal virksomheder indberette oplysninger til ”EU-salg uden moms”, når virksomheden sælger varer og ydelser uden moms til momsregistrerede købere i andre EU-lande eller til momsfrie virksomheder i andre EU-lande, der er registreret for køb af varer.

Oplysningerne indberettes pr. kunde som et samlet beløb for perioden opdelt på henholdsvis salg af varer, ydelser og trekanthandel. Trekanthandel er varer, som en mellemhandler i Danmark indkøber i et EU-land og videresender direkte til en virksomhed i et andet EU-land.

”EU-salg uden moms” er en særskilt indberetning på TastSelv-Erhverv under fanen ”Moms”. Virksomheden skal bruge kundens momsnummer til indberetningen. Nummeret står på virksomhedens salgsfakturaer og er evt. også registreret i virksomhedens debitorkartotek.

Indret kontoplanen smart

I mange virksomheder er der hektisk aktivitet, og bogholderiet er formentlig ingen undtagelse. Derfor er det vigtigt at indrette bogholderiet og kontoplanen hensigtsmæssigt fra begyndelsen, så momsindberetningen bare er en formalitet og ikke en tilbagevendende kamp med mange reguleringer og omposteringer.

Derfor er det en god idé at oprette særskilte konti i kontoplanen, så salget af henholdsvis varer og ydelser til Danmark, til andre EU-lande og til tredjelande føres særskilt.

Afhængig af virksomhedens forretningsområde kan det også være nødvendigt at oprette yderligere konti, eksempelvis til håndtering af fjernsalg i andre EU-lande og håndtering af salg af visse elektroniske ydelser til private borgere i andre EU-lande m.v.

+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096