Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Mange virksomheder får ikke indberettet momsen korrekt, når de handler over landegrænser. Det kan inforevision hjælpe med.

Handel med udlandet – moms

Enhver grænseoverskridende transaktion af varer eller ydelser påvirker som hovedregel virksomhedens momsangivelse, hvad enten du er køber, sælger, formidler eller mellemhandler.  

Foruden de momsmæssige udfordringer, kan der også være behov for nærmere afklaring af de rent toldmæssige forhold, når du indfører eller udfører varer til- og fra lande uden for EU. Læs mere her

Handler du med varer omfattet af danske punktafgifter eller omfattet af de såkaldte harmoniserede varer indenfor EU, kan der ligeledes være særlige regler og forpligtelser vedrørende disse varegrupper. Læs mere her

Momsreglerne indenfor EU er langt hen ad vejen harmoniseret. Det betyder som udgangspunkt, at de samme regler og principper for moms finder anvendelse i Danmark, såvel som i de øvrige 27 EU-lande.

Ud over den likviditetsmæssige fordel, når sælger ikke fysisk opkræver moms, er der som udgangspunkt hverken fordele eller ulemper forbundet med at købe eller sælge varer og ydelser over landegrænser. De harmoniserede momsregler har bl.a. til formål at sikre momsneutralitet landene imellem. Kort fortalt betyder det, at danske virksomheder skal beregne, angive og betale 25% moms uanset, hvor en vare eller ydelse er indkøbt.

Uden for EU kan de lokale momsregler være meget anderledes, hvilket vi ofte oplever med eksempelvis Norge. Selvom reglerne indenfor EU er harmoniseret, gælder der fortsat en lang række særregler, undtagelser og differentierede satser i de enkelte medlemslande, som kan nødvendiggøre lidt ekstra forberedelse eller planlægning af kommende aktiviteter med udlandet.     

Hvorvidt du som dansk etableret virksomhed ved et salg skal opkræve dansk salgsmoms på fakturaen, kan undlade at opkræve dansk salgsmoms på fakturaen eller skal opkræve lokal udenlandsk salgsmoms på fakturaen via en udenlandsk momsregistrering afhænger af en række konkrete og faktiske forhold. Husk på, at du som sælger altid hæfter for manglende betaling af salgsmoms. Du bør derfor altid undersøge, hvilke regler, pligter og krav m.v., der gælder for dig, når du handler med udlandet.

Når du som køber, sælger, formidler eller mellemhandler af varer og ydelser handler over landegrænser, er der en række konkrete forhold, som du indledningsvist bør undersøge og afklare, bl.a.: 

 • Er der tale om én varetransaktion eller én ydelsestransaktion
 • Hvis ydelse, hvilken konkret ydelse er der tale om
 • Hvor skal momsen betales (hvilket land)
 • Hvem skal betale momsen (køber og/eller sælger)
 • Hvem er/skal registreres for moms (køber og/eller sælger)
 • Hvordan skal købet eller salget angives / indberettes

Kontakt gerne inforevision for nærmere afklaring af de momsmæssige regler og forhold, der gælder for jeres virksomhed, når I handler med udlandet eller med udenlandske kunder i øvrigt.

Momsregnskabet – indberetning af køb og salg over landegrænser

Det er vigtigt at indrette bogholderiet og kontoplanen hensigtsmæssigt fra begyndelsen, så momsindberetningen blot er en formalitet ved udgangen af hver periode, og ikke en tilbagevendende kamp med mange reguleringer og omposteringer m.v. Erfaringen viser, at mange virksomheder ikke får håndteret, beregnet og indberettet de grænseoverskridende transaktioner korrekt.

Virksomhederne kan selv forebygge de fleste fejl og fejlmuligheder ved at oprette de lovpligtige momskonti i regnskabet. Regnskabet skal vise, hvor meget virksomheden skal indberette og betale i moms. Regnskabet skal som minimum indeholde en konto for salgsmoms og købsmoms.

Handler virksomheden med udlandet skal regnskabet endvidere indeholde følgende momskonti:

 • Moms af varekøb fra udlandet
 • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
 • Køb af varer i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A – varer)
 • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A – ydelser)
 • Salg af varer til andre EU-lande (momsangivelsens to rubrikker B – varer)
 • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik B – ydelser)
 • Eksport til lande uden for EU mv. (momsangivelsens rubrik C

Spørg os gerne til råd, så kan vi hjælpe med dig med opbygning af kontoplanen og baggrunden herfor. Herudover kan vi være behjælpelige med alle andre spørgsmål relateret til handel med udlandet.

Samarbejde på tværs af grænser

Når man som virksomhed har varetransaktioner på tværs af landegrænser, kan de toldmæssige forhold få særlig betydning. Der kan være væsentlige forskelle mellem landenes forskellige regler, også indenfor EU-medlemslandene.

Gennem vores medlemskab af Moore Global, der er et internationalt netværk af uafhængige revisionsfirmaer, har vi adgang til en lang række specialister i det meste af verden, hvis dette skulle blive aktuelt.

Herudover samarbejder vi med en række førende advokatfirmaer her i Danmark, og deltager i en lang række netværk.

Genveje