Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag om at forhøje størrelsesgrænserne i regnskabsklasserne med virkning fra regnskabsåret 2024.

ESG: Hvem gælder reglerne for?

Danske virksomheder i regnskabsklasse D og C-stor er omfattet af de nye krav til bæredygtighedsrapportering.

  • Fra regnskabsåret 2024 bliver PIE-virksomheder med mere end 500 heltidsansatte omfattet. PIE-virksomheder er virksomheder af interesse for offentligheden, dvs. børsnoterede virksomheder, penge- eller realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.
  • Fra regnskabsåret 2025 bliver virksomheder i regnskabsklasse C-stor omfattet.
  • Fra regnskabsåret 2026 følger børsnoterede SMV’er.

Nye størrelsesgrænser i regnskabsklasserne

I februar 2024 har Erhvervsministeren fremsat et lovforslag om at forhøje størrelsesgrænserne i regnskabsklasserne. Loven ventes at træde i kraft 1. juni 2024 med virkning for regnskabsåret 2024 og frem.

Spørgsmålet om, hvorvidt jeres virksomhed lovgivningsmæssigt bliver omfattet af kravene til bæredygtighedsrapportering, afhænger af, hvilken kategori den placerer sig i efter de nye størrelsesgrænser.

Virksomheder, der i to på hinanden følgende år overstiger størrelsesgrænserne for regnskabsklasse C-mellem, vil være omfattet.

Gældende størrelsesgrænser Forslag til nye størrelsesgrænser
REGNSKABSKLASSE B
Balance 44.000 t.kr. 55.000 t.kr.
Nettoomsætning 89.000 t.kr. 111.000 t.kr.
Antal ansatte 50 ansatte 50 ansatte
REGNSKABSKLASSE C-MELLEM
Balance 156.000 t.kr. 195.000 t.kr.
Nettoomsætning 313.000 t.kr. 391.000 t.kr.
Antal ansatte 250 ansatte 250 ansatte

Bemærk: Virksomheden må ikke overstige to af de tre grænser i to på hinanden følgende år.

Dattervirksomheder vil kunne henvise til en overliggende modervirksomheds rapportering for koncernen, men uanset størrelse skal alle dattervirksomheder regne med, at de inden for de kommende år vil blive involveret i indsamling af ESG-data til modervirksomheden.  

Mange flere virksomheder bliver involveret i rapporteringskrav

Forventningen er, at langt flere virksomheder end dem, der lovgivningsmæssigt er omfattet, vil blive mødt med krav om at levere ESG-data til deres kunder, leverandører og/eller kreditinstitutter.

Derfor anbefaler inforevision, at man som virksomhed begynder at klarlægge, om man skal levere ESG-data til sine forretningspartnere, og hvad det vil kræve. Dermed er virksomheden i stand til at forsyne kunder og forretningspartnere med de ønskede data til rette tid og i rette kvalitet.

Læs mere:

> Hvad er ESG, og hvorfor bliver reglerne indført?

> Hvem gælder reglerne for?

> Hvilke krav er der til bæredygtighedsrapportering (CSRD)?

 

 

Nyheder og viden

Viden & nyheder

Bliv løbende opdateret med viden, værktøjer og aktuelt nyt til dig og din virksomhed.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev og få nyheder og relevant viden.

Jeg acceptérer
Medarbejdere
140
Kunder
3900
Omsætning
+150 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %
Vores ydelser