Vi har adgang til skattespecialister i hele verden via det internationale netværk UHY.

International skat

inforevisions skatteeksperter rådgiver om holdbar og optimal skatteplanlægning – herunder skattepligtsforhold og dobbeltbeskatning.

inforevisions rådgivning om international beskatning

Vores kunder på dette område er især danske virksomheder med udenlandske ejere eller med udenlandske dattervirksomheder. Vores rådgivning dækker blandt andet:

  • Stillingtagen til skattepligt
  • Ind- og udstationering samt assistance til udarbejdelse af selvangivelser for de udstationerede
  • Forskerskat – 26 % beskatning
  • Fraflytterbeskatning og værdiansættelse af unoterede aktier/anparter
  • Etablering af virksomhed i Danmark eller i udlandet
  • International sambeskatning
  • Transfer pricing – dokumentation
  • Tynd kapitalisering

Adgang til skattespecialister i hele verden

Vi følger udviklingen i national og international skattepraksis og skattelovgivning. Gennem UHY – et internationalt netværk af uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomheder – har vi desuden adgang til skattespecialister i hele verden.

+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096