Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Undgå at betale for meget i told og moms, når du indfører varer til et EU-land.

Toldmæssige forhold, herunder importmoms

Virksomheder, der indfører varer til Danmark og EU fra lande uden for EU skal angive varerne overfor Skatteforvaltningen (Toldstyrelsen).

For at kunne angive og fortolde varerne skal virksomheden, forinden påbegyndelse af disse import- eller eksportaktiviteter, være registreret som importør og/eller eksportør hos Skatteforvaltningen.

Registrering og sikkerhedsstillelse – importør

Inden du importerer varer fra lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne), skal din virksomhed registreres som importør hos Erhvervsstyrelsen. Du skal samtidig tage stilling til, hvordan du vil stille sikkerhed for told.

Når du registrerer din virksomhed, får den automatisk tildelt et EORI-nummer, som er din virksomheds cvr-nummer med DK foran.

Når du bliver importørregistreret, skal du tage stilling til, hvordan du vil stille sikkerhed for den told, dine varer kan blive pålagt, og hvornår du vil betale toldbeløbet. Der er tre muligheder:

  • Den såkaldte “SKATs Sikkerhedsstillelsesordning”
  • Anden sikkerhed
  • Kontant betaling af told (5-dages afregning)

Angivelse, varekode og betaling

Når du importerer erhvervsmæssigt, skal du angive, hvilke varer du indfører. Når dine varer ankommer til Danmark, skal du angive dine toldoplysninger elektronisk i importsystemet. Du kan også vælge at lade en speditør eller transportør gøre det for dig.

Når du importerer, skal varerne angives til fortoldning. Det er typisk speditøren/transportøren, som klarer dette arbejde, men importøren kan også selv vælge at gøre det. Hvis du selv vælger at gøre det, skal du importørregistreres og oprettes som bruger i Toldstyrelsens toldsystem, så du kan angive dine toldoplysninger elektronisk til myndighederne.

Registrering – eksportør

Eksport af varer betyder, at en EU-vare føres helt ud af EU’s toldområde. Når en virksomhed i Danmark sender en vare til en kunde i et andet EU-land, er der ikke tale om eksport ifølge toldreglerne, men derimod om levering inden for EU.

Inden du eksporterer varer til lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne), skal din virksomhed registreres som eksportør hos Erhvervsstyrelsen. Når du registrerer din virksomhed, får den automatisk tildelt et EORI-nummer, som er din virksomheds cvr-nummer med DK foran.

Ved levering (eksport) til private, i et andet EU-land, er der særlige regler omkring momsberegningen. Formaliteterne for momsberegningen ved levering til et EU-land eller til eksport helt ud af EU er meget forskellige, og det er vigtigt, at kende de pågældende regler og procedurer.

Intrastat (database om Danmarks varehandel med udlandet)

Intrastat er en database hos Danmarks Statistik, der indsamler statistik på Danmarks varehandel med andre EU-lande.

Du skal indberette oplysninger til Intrastat, hvis din virksomheds årlige EU-import er på pt. mindst 6,0 mio. kr. eller den årlige EU-eksport er på pt. mindst 4,5 mio. kr.

Hvis din varehandel med andre EU-lande overstiger disse mindstegrænser, skal du derfor indberette til Intrastat i hver kalendermåned. Danmarks Statistik orienterer automatisk virksomheder om, hvornår indberetningspligten begynder, ligesom virksomhederne bliver orienteret, hvis der sker ændringer i indberetningspligten.

Importmoms

Virksomheder der importer varer til Danmark skal betale importmoms.

Importmomsen bliver ikke opkrævet automatisk. Virksomhederne skal derfor selv beregne, angive og betale importmomsen. Dette sker i rubrikken ”moms af varekøb i udlandet”.  

I de fleste tilfælde, vil momsregistrerede virksomheder have adgang til momsfradrag, da de importerede varer typisk anvendes til videresalg. I disse tilfælde vil der skulle angives et tilsvarende beløb i rubrikken ”købsmoms”. Herved ender momstilsvaret med at gå i nul for det pågældende vareindkøb.     

Vores assistance og rådgivning dækker bl.a.:

inforevision hjælper med at sikre korrekt registrering og afregning af told og afgifter m.v., og – så vidt det er muligt – at begrænse betalingen af disse. Herudover kan vi generelt assistere med følgende:

  • Korrekt registrering af virksomheden som importør og/eller eksportør
  • Håndtering og indberetning af moms og importmoms
  • Assistance vedr. toldpositioner / tariferingskoder m.v.
  • Assistere med toldmæssige forespørgsler og forskellige toldordninger m.v.

Betaler din virksomhed for meget i told?

Vi ser nogle gange, at virksomhederne betaler for meget told, fordi varerne er blevet tariferet forkert, eller fordi der er blevet betalt fuld told af varer, der har været inde eller ude af EU i forbindelse med toldoplag eller forarbejdning af varerne m.v.

Spørg os gerne, hvis du måtte være i tvivl.

Samarbejde på tværs af grænser

Når man som virksomhed har varetransaktioner på tværs af landegrænser, kan de toldmæssige forhold få særlig betydning. Der kan være væsentlige forskelle mellem landenes forskellige regler, også indenfor EU-medlemslandene.

Gennem vores medlemskab af Moore Global, der er et internationalt netværk af uafhængige revisionsfirmaer, har vi adgang til en lang række specialister i det meste af verden.

Herudover samarbejder vi med en række førende advokatfirmaer her i Danmark, og deltager i en lang række netværk.

Genveje