Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Vi hjælper med at indrette din privatøkonomi, så den både opfylder personlige ønsker og skattelovgivningen.

Skatterådgivning for hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende m.fl.

Hos inforevision har vi stor erfaring med rådgivning af aktionærer og anpartshavere, samt selvstændigt erhvervsdrivende m.fl.

Vi kan hjælpe dig med at få overblik over gældende regler m.v., og i samråd med dig finde de mest hensigtsmæssige og optimale løsninger.

Skatterådgivning for hovedaktionærer og anpartshavere omfatter bl.a.:

 • Rådgivning og assistance vedr. beskatning af løn, bestyrelseshonorarer og udbytte m.v., samt optimering heraf
 • Rådgivning og assistance vedr. beskatning af anden personlig indkomst, herunder kapitalindkomst m.v., samt optimering heraf
 • Rådgivning og assistance vedr. beskatning af aktier og investeringsbeviser samt andre værdipapirer
 • Personalegoder, herunder beskatning af fx bruttolønsordninger, fri bil, fri bolig og multimedier
 • Fleksible lønpakker
 • Pensionsordninger
 • Hovedaktionærbeskatning
 • Udarbejdelse af selvangivelser, sambeskatning og skatteberegning m.v.
 • Omstrukturering og generationsskifte m.v.

Skatterådgivning til selvstændigt erhvervsdrivende omfatter bl.a.:

 • Beskatning efter virksomhedsordningen
 • Beskatning efter kapitalafkastordningen
 • Beskatning af P/S, I/S og K/S konstruktioner
 • Skattefri / skattepligtig virksomhedsomdannelse
 • Pensionsordninger
 • Køb og salg af virksomhed – herunder udskydelse af skatten i forbindelse med virksomhedsophør
 • Generationsskifte, gaver mellem nærtstående
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Forældrekøb
 • Udarbejdelse af regnskaber og specifikationer, herunder skatteberegning og selvangivelse m.v.

Kort om virksomhedsskatteordningen

Det fleste af vores kunder, der driver virksomhed i personlig regi anvender virksomhedsskatteordningens fordele og muligheder. 

Virksomhedsordningen er en frivillig skattemodel, hvor du har mulighed for at til-og fravælge ordningen for ét år af gangen, og som giver dig mulighed for at optimere din indkomst- og skattebetaling.

Eksempelvis kan vi årligt hjælpe med at optimere dine indkomstforholdskat op til grænsen for topskat, og skubbe den øvrige beskatning til senere. Virksomhedsordningen giver dig samtidig mulighed for at få fradrag for dine renteudgifter direkte i virksomhedsindkomsten (den personlige indkomst) frem for som fradrag i kapitalindkomsten, hvor skatteværdien er lavere. I nogle tilfælde er der også mulighed for at flytte dele af overskuddet som kapitalafkast fra den personlige indkomst til kapitalindkomst, hvorved der opnås en skattefordel.

En af nøglerne til optimering i virksomhedsskatteordningen er en løbende tilpasning og planlægning af dine hævninger fra din virksomhed, samt andre beløb, der betragtes som hævninger, således det muliggør en skattemæssig opsparing i virksomheden, mod en lavere og foreløbig skattebetaling.

Brug af virksomhedsskatteordningen kræver professionel assistance. Kontakt os gerne, så kan vi fortælle mere regler, pligter og krav m.v.

Kontakt inforevision

Vi er altid parate til at mødes. Lad os tage en uforpligtende samtale om, hvad du og din virksomhed har brug for, og hvad vi kan tilbyde. Udfyld blot felterne i formularen – så kontakter vi dig snarest.

Du er også velkommen til at ringe eller maile: +45 39 53 50 00 / info@inforevision.dk

  Genveje