Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Skab værdi med den rette strategi

Strategisk risikostyring og interne kontroller

Strategisk risikostyring og et robust internt kontrolmiljø skaber stærke og forandringsparate virksomheder. Jo mere bevidst din virksomhed er om risikoen for at blive svækket af uventede begivenheder, desto bedre kan I forebygge dem i praksis.

Med strategisk risikostyring kan I:

 • Øge stakeholdernes tillid
 • Reducere risikoen for tab
 • Forebygge risikoen ved at fremme forandring
 • Inddrage alle niveauer i overvejelserne
 • Udnytte alle ressourcer effektivt

Interne kontroller fremmer:

 • Overholdelse af love og bestemmelser
 • Pålidelighed i den finansielle rapportering
 • Beskyttelse af virksomhedens aktiver
 • En reducering af muligheden for besvigelser
 • Fastlæggelse af ansvar
 • Et styrket engagement og integritet

Risikostyring og interne kontroller supplerer hinanden

Der er en klar og værdiskabende sammenhæng mellem en stærk risikostyring og et robust internt kontrolmiljø.

Det interne kontrolmiljø hjælper ledelse og medarbejdere med at forstå potentielle risici og minimere dem. Dermed kan I reagere kompetent og rettidigt på de skiftende krav, trusler og dagsordener, I bliver mødt af.

Kom godt i gang med strategisk risikostyring

inforevision kan hjælpe jer i gang med en effektiv og systematisk proces, der afdækker det risikolandskab, I skal navigere i. Efterfølgende kan der etableres et effektivt beredskab i form af interne kontroller.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Sweep: Vi foretager en overordnet risikovurdering, identificerer de væsentligste risici og kommer med anbefalinger til risikohåndtering.
 • Udvikling: Vi udvikler – eller styrker jeres eksisterende – risikostyring og/eller interne kontroller.
 • Serviceeftersyn: Vi gennemgår jeres eksisterende interne kontroller, identificerer svagheder og anbefaler forbedringer.
 • Kontrolkatalog: Vi leverer et katalog over de mest gængse interne kontroller, som kan tilpasses jeres virksomhed.
 • Kurser: Vi holder kurser, der giver jer viden og værktøjer til at håndtere eller etablere risikostyring og interne kontroller.

COSO – rammeværk for Risikostyring og Intern Kontrol

Vi bruger metoder og værktøjer fra det internationalt anerkendte rammeværk for Risikostyring og Intern Kontrol (COSO).

Vi har også erfaring med anerkendte softwareløsninger til automatisering af risikostyring og interne kontrolprocesser.

Genveje