Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Vores specialister rådgiver din virksomhed om, hvordan I bedst registrerer og afregner moms og lønsumsafgift.

Moms og afgifter

For mange virksomheder er moms, told og afgifter en væsentlig udgift, som også belaster likviditeten. Derfor er det et fokusområde i jagten på optimeringer og besparelser.

Registrering og afregning af moms og lønsumsafgift

inforevisions assistance og rådgivning på dette område retter sig mod korrekt registrering og afregning af moms og lønsumsafgift, og – så vidt det er muligt – at begrænse betalingen.

Vores assistance og rådgivning dækker bl.a.:

 • Stillingtagen til momspligt eller momsfrihed
 • Korrekt registrering og frivillige registreringer
 • Grænseoverskridende transaktioner, leveringsstedsregler, omvendt betalingspligt
 • EU-salg uden moms / listeindberetning
 • Indberetningspligter og udfordringer ved disse
 • Momspligt ved køb og salg af fast ejendom, byggegrunde og nye bygninger
 • Byggemoms
 • Koncerninterne transaktioner
 • Momspligt ved varer og ydelser
 • Erhvervelsesmoms, importmoms og ydelsesmoms
 • Blandende momspligtige og momsfrie aktiviteter, herunder delvis fradragsret
 • Optimering af moms- og afgiftsbetaling
 • Momssandsynliggørelse og momsafstemning
 • Opsætning / tilretninger af kontoplan
 • Registrering for lønsumsafgift
 • Metodevalg og opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag

Momsregler adskiller sig markant fra skatteregler

Reglerne for moms, herunder indberetnings- og dokumentationspligten, adskiller sig markant fra de skattemæssige regler og principper. Derfor er det ofte nødvendigt at foretage selvstændige momsretlige vurderinger af de enkelte transaktioner.

inforevision beder SKAT om svar

Hvis vi ikke kan give et klart og entydigt svar på de rejste problemstillinger, har inforevision stor erfaring med at anmode SKAT om bindende svar, så vi kan belyse konsekvenserne af de enkelte transaktioner.

Genveje