Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Kontroller og opfølgning hjælper ledelse og medarbejdere med at forstå potentielle risici og minimere dem.

Hvorfor er interne kontroller en del af risikostyring?

En effektiv risikostyring hænger nøje sammen med etableringen af et robust internt kontrolmiljø. Kontrollerne og opfølgningen hjælper ledelse og medarbejdere med at forstå potentielle risici og minimere dem.

Risikostyring identificerer, vurderer, prioriterer og forankrer arbejdet med virksomhedens konkrete risici.

Interne kontroller kvalitetssikrer risikostyringen gennem et systematisk kontrolmiljø, der også understøtter virksomheden i at nå sine målsætninger indenfor drift, rapportering og compliance.

Design et sikkerhedsnet

Et robust kontrolmiljø kan fx hjælpe din virksomhed med:

  • Overholdelse af love og bestemmelser
  • Pålidelighed i den finansielle rapportering
  • Beskyttelse af virksomhedens aktiver
  • En reducering af muligheden for besvigelser
  • Fastlæggelse af ansvar
  • Et styrket engagement og integritet

Få mere at vide

Her på siderne kan du bl.a. læse mere om, hvordan I kan arbejde med at afdække relevante risici for jeres virksomhed. 

> Intro: Strategisk risikostyring og interne kontroller
> Hvorfor er interne kontroller en del af risikostyring?
> Hvordan afdækker man en virksomheds risici?
> Hvad skal der til for at komme i gang?
> Hvad kan inforevision hjælpe med?

Genveje