Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


ESG er kernen i et nyt EU-direktiv, der stiller krav til de største virksomheders bæredygtigheds-rapportering. Direktivet kaldes Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hvad er ESG, og hvorfor bliver reglerne indført?

ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på og dækker over begreberne Environment, Social og Governance. På dansk svarer det til miljø og klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd.

Environment: Miljø- og klimamæssige forhold, fx CO2-udledninger, klimaændringer og -tilpasning, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet, økosystemer og cirkulær økonomi.

Social: Sociale forhold, fx arbejdsforhold for din egen arbejdsstyrke og arbejdstagere i din værdikæde, berørte samfund, forbrugere og slutbrugere. Blandt de områder, der ofte bliver overvejet, er diversitet, ligestilling og inklusion, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed.

Governance: Forhold inden for virksomhedsadfærd, fx virksomhedskultur, beskyttelse af whistleblowere, antikorruption eller politisk engagement.

Nyt EU-direktiv: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De tre begreber er kernen i et nyt EU-direktiv, der stiller krav til de største virksomheders bæredygtighedsrapportering. Direktivet kaldes Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Nye standarder for rapportering om bæredygtighed (ESRS)

Direktivet følges af en række standarder for rapportering, de såkaldte European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Standarderne danner en ny, fælles ramme for, hvordan virksomheder skal opgøre og rapportere om bæredygtighed.

Hvorfor bliver ESG indført?

De nye regler og standarder skal sikre, at virksomhederne i Danmark og resten af EU rapporterer om bæredygtighed på samme måde.

Dermed bliver det nemmere for investorer og andre interessenter på tværs af lande og brancher at forstå, hvordan en virksomhed arbejder med bæredygtighed.

Samtidig giver det virksomhederne mulighed for at kunne dokumentere deres indsatser, så de undgår risikoen for greenwashing i deres kommunikation og markedsføring.

CSRD kræver lovændringer

I Danmark har erhvervsministeren fremsat et lovforslag om implementering af CSRD-direktivet.

Lovforslaget omfatter ændringer i årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love, herunder en forhøjelse af størrelsesgrænserne i nogle regnskabsklasser. Forslaget ventes at blive vedtaget i Folketinget 1. juni 2024.

Læs mere:

> Hvad er ESG, og hvorfor bliver reglerne indført?

> Hvem gælder reglerne for?

> Hvilke krav er der til bæredygtighedsrapportering (CSRD)?

 

 

Nyheder og viden

Viden & nyheder

Bliv løbende opdateret med viden, værktøjer og aktuelt nyt til dig og din virksomhed.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev og få nyheder og relevant viden.

Jeg acceptérer
Medarbejdere
140
Kunder
3900
Omsætning
+150 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %
Vores ydelser