Vi ser ikke kun på selskabets skatteforhold. Vi rådgiver selskaber og aktionærer samlet.

Selskabsskat og sambeskatning

inforevisions skatteafdeling er i tæt kontakt med kunderne, når vi rådgiver om selskabsskat. Vi ser ikke kun på selskabets forhold, men har fokus på at rådgive selskaber og aktionærer samlet.

inforevisions rådgivning om selskabsskat dækker blandt andet:

  • Optimal selskabsstruktur
  • Sambeskatning og mulighed for skattefri udlodning af udbytte mellem selskaber mv.
  • Transfer pricing
  • Tynd kapitalisering
  • Rekonstruktion af selskabskapitalen
  • Køb og salg af virksomheder
  • Generationsskifte, herunder arv og gaver
  • Udarbejdelse af selvangivelse med tilhørende specifikationer samt skatteberegning.

God planlægning af selskabsstrukturen

Ofte kræver det en planlægningshorisont på op til tre år at opnå en optimal selskabsstruktur med mulighed for sambeskatning. Derfor får vi de bedste resultater, når selskabsstrukturen bliver planlagt i god tid før ændringer i aktionærsammensætningen, frasalg eller lignende.

+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096