Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Når vi rådgiver om selskabers skatteforhold, inddrager vi både selskabet og dets ejere m.v.

Selskabsskat og sambeskatning

Beskatning af aktie- og anpartsselskaber, aktieselskabslignende selskaber, fonde og foreninger m.v. er et kompliceret område, og reglerne ændrer sig løbende.

Når selskaber m.fl. er registrerede her i Danmark, er disse selskaber m.fl. skattepligtige til Danmark. Dette samme gælder udenlandske selskaber, som etablerer et fast driftssted her i landet.

I skatteafdelingen betjener vi et bredt udsnit af kunder, der primært har aktiviteter her i landet, men også ofte har aktiviteter i udlandet.

Hos inforevision kender vi reglerne i detaljer, og vi kan hjælpe med at sikre en korrekt og optimal udnyttelse af fradragsreglerne, herunder afskrivninger m.v. Vi har altid fokus på selskabet, såvel som resten af koncernen og dets ejerkreds.

inforevision har ligeledes stor erfaring med skattemæssig rådgivning i forbindelse med omstruktureringer, generationsskifter, rekonstruktioner m.v.

inforevisions rådgivning om selskabsbeskatning m.v.

inforevisions rådgivning om selskabsskat omfatter bl.a.:

  • Stiftelse og omdannelse af selskaber m.fl.
  • Optimal selskabsstruktur
  • Sambeskatning og mulighed for skattefri udlodning af udbytte indenfor koncernselskaber m.v.
  • Transfer pricing og samhandel på markedsvilkår
  • Tynd kapitalisering
  • Rekonstruktion af selskaber og dets selskabskapital
  • Køb og salg af virksomheder
  • Generationsskifte, herunder håndtering af gaver og arv
  • Udarbejdelse af selvangivelse med tilhørende specifikationer samt skatteberegning.
  • Acontoskat

Generationsskifte og omstrukturering m.v.

Generationsskifte og omstrukturering – planlægning

Et godt og vellykket generationsskifte kræver ofte tid, modning og forberedelse. Dette sker altid i tæt og løbende dialog med kunderne.

Ofte er det nødvendigt med en planlægningshorisont på op til tre år for at opnå en optimal selskabsstruktur, så frasalg, udlodning og fordeling af aktiver og værdier m.v. kan ske hensigtsmæssigt i forhold til undgåelse eller nedbringelse af skattebetalingen. Kontakt og gerne så tidligt som muligt, hvis du går med tanker om generationsskifte, samt andre omstruktureringer, så selskabsstrukturen m.v. kan blive planlagt i god tid.

Genveje