Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Vi er specialister i mindre og mellemstore virksomheder, og vi arbejder med alle selskabsformer.

Revision og rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder i Hovedstaden, København og Sjælland

Som statsautoriserede revisorer sikrer inforevision, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Med den indsigt rådgiver vi også om, hvor virksomheden kan effektiviseres, styrkes eller få endnu mere ud af sine aktiviteter.

Vores revisionsydelser knytter sig primært til:

  • Årsregnskaber
  • Koncernregnskaber
  • Perioderegnskaber
  • Åbningsbalancer
  • Tilskudsregnskaber
  • Øvrige regnskaber
  • Delopgørelser

Vi udfører revision for alle selskabsformer og kunder

Vores ekspertise er mindre og mellemstore virksomheder med lokation i Hovedstaden, København og Sjælland, og vi arbejder for alle former for selskaber – aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, K/S’er, selvejende institutioner, boligforeninger og andre, der er underlagt lovpligtig og vedtægtsmæssig revision, eller som blot ønsker revision af regnskabet.

Et pålideligt beslutningsgrundlag til ejere og ledere

Vi har udviklet vores eget revisionsprogram, der sikrer effektive arbejdsgange og høj kvalitet. På den måde kan vi fokusere på at give ejere og ledere et pålideligt beslutningsgrundlag for den videre drift og udvikling af virksomheden.

Et fast team på opgaven

Vi sammensætter det team, der passer til den enkelte kunde. Når der er brug for det, trækker vi også på specialistfunktionerne i huset.

Revision eller udvidet gennemgang?

Nogle selskaber kan vælge at få en udvidet gennemgang af regnskabet i stedet for en normal revision. Udvidet gennemgang er billigere end revision, men ikke altid det bedste valg. Det afhænger af, hvor kompleks din virksomhed er, dens ejerstruktur, ledelse og økonomiske situation, og hvad fx din bank lægger vægt på.

Er du en virksomhed med lokation i Hovedstaden, København eller Sjælland? Få mere at vide om, hvem der kan vælge udvidet gennemgang og se, hvad du bør tage med i overvejelserne.

Genveje