Vi udarbejder årsregnskabet og forholder os til, hvad det i praksis betyder for din virksomhed.

Årsregnskaber af høj standard

Vi udarbejder årsregnskaber, der giver overblik over og indblik i den økonomiske situation i din virksomhed eller dit selskab.

Hos os har du sikkerhed for, at årsregnskabet til fulde lever op til myndighedernes krav, og at årsrapporten matcher den højeste relevante standard.

Tallene bliver omsat til praksis

I en tæt dialog med dig som kunde forholder vi os også til, hvad regnskabstallene betyder i praksis, og hvordan de påvirker virksomhedens daglige drift, budgettering og fremtidsudsigter.

inforevisions regnskabsydelser omfatter især:

  • Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
  • Regnskabsaflæggelse efter IFRS
  • Regnskabsaflæggelse efter særlovgivning i øvrigt
  • Rådgivning om valg af relevant regnskabspraksis
  • Tilrettelæggelse af registreringssystemer
  • Problemløsning af regnskabsmæssige forhold
  • Regnskabsanalyse

Medarbejdere på forkant med udviklingen 

inforevision har sit eget uddannelsesprogram. Det sikrer, at vores medarbejdere altid er ajour med den nyeste praksis på området.

+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096

Genveje