Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


NIS2-direktivet gælder virksomheder i “sektorer af særligt kritisk betydning” eller “andre kritiske sektorer”. Se oversigten her.

Hvem er omfattet af NIS2?

Som udgangspunkt gælder NIS2 for virksomheder og organisationer, der arbejder indenfor det, der kaldes “sektorer af særligt kritisk betydning” eller “andre kritiske sektorer”, og som leverer ydelser eller afvikler deres aktiviteter indenfor EU.

Sektorer af særligt kritisk betydning

 • Energi (elektricitet, fjernvarme og fjernkøling, olie, gas og brint)
 • Transport (luft, jernbane, vand og vejtransport)
 • Bankvirksomhed (kreditinstitutter)
 • Finansielle markedsinfrastrukturer (markedspladser)
 • Forvaltning af IKT-tjenester (business-to-business)
 • Offentlig forvaltning (undtagen Folketinget, domstolene og Nationalbanken)
 • Sundhed (sundhedstjenesteydere, producenter af lægemidler, medicinsk udstyr mv.)
 • Drikkevand
 • Spildevand
 • Digital infrastruktur (bl.a. udbydere af cloudydelser, datacentre, domænenavnssystemer (DNS), topdomæneregistre (TLD) og offentlige kommunikationsnet- og tjenester)
 • Rummet (operatører af jordbaseret infrastruktur).

Andre kritiske sektorer

 • Post- og kurertjenester
 • Affaldshåndtering
 • Fremstilling, produktion og distribution af kemikalier
 • Produktion, tilvirkning og distribution af fødevarer
 • Fremstilling af bl.a. medicinsk udstyr, computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr, maskiner, motorkøretøjer og andre transportmidler.
 • Digitale udbydere (onlinemarkedspladser og -søgemaskiner samt platforme for sociale netværkstjenester)
 • Forskning (forskningsinstitutioner)

Vil du vide mere om NIS2?

Du kan få mere at vide om den nye lovgivning her på siderne:

Vores ydelser
Medarbejdere
140
Kunder
3900
Omsætning
+150 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %

Genveje