Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


EU’s nye direktiv om cybersikkerhed, NIS2, får virkning fra næste år. Også mindre ...
22. august 2023

NIS2 stiller skarpt på ledelsens ansvar for cybersikkerhed

Over 1.000 danske virksomheder, kommuner og deres leverandører bliver berørt, når EU’s nye direktiv om cybersikkerhed, NIS2, får virkning fra næste år. Også mindre virksomheder skal indstille sig på de nye krav, viser en analyse. Fra alle sider lyder rådet: Gå i gang med forberedelserne nu.

I oktober 2024 skal et nyt EU-direktiv ved navn NIS2 være implementeret i den danske lovgivning. NIS står for Net- og Informationssikkerhed, og der er tale om en afløser for et tidligere direktiv, NIS1, der længe har været utilstrækkelig i lyset af den digitale og geopolitiske udvikling i verden.

Cybersikkerheden skal styrkes på tværs af sektorer

Formålet med NIS2 er at styrke cybersikkerheden i flere af de virksomheder, der arbejder på tværs af sektorer. Overordnet betyder det øgede krav til:

  • Risikostyring af cybersikkerheden, herunder krav til ledelsens kontrol og tilsynspligt
  • Pligt til rapportering om væsentlige sikkerhedshændelser og risici
  • Sanktioner i form af store bøder og suspendering af ledelsen, hvis kravene ikke bliver efterlevet.

”Med NIS2 får virksomhedsledelsen – dvs. direktion og bestyrelse – virkelig hånden på kogepladen. Risikoen for cyberangreb, der kan lamme virksomheder eller vigtige samfundsfunktioner, er stor og stigende, og det er afgørende, at ledelserne sætter sig ind i trusselsbilledet og tager ansvar for at håndtere det,” siger Simon Okkels, der er partner, CIO og Lead IT Auditor i inforevision.

For nogle virksomheder kan det virke som en stor opgave at efterleve kravene i den nye lovgivning, men reelt kan NIS2 være med til at styrke og løfte en virksomhed.

”Implementeringen af NIS2 er en anledning til at gå organisationens sikkerhedsmæssige set-up efter med et forretningsstrategisk blik: Hvordan skaber vi et digitalt fundament, der ikke kun handler om compliance, men som understøtter vores mål for vækst, digitalisering og grøn omstilling?”, siger Simon Okkels.

Mange flere virksomheder er omfattet af NIS2

Direktivet gælder som udgangspunkt for virksomheder og organisationer, der arbejder indenfor “sektorer af særligt kritisk betydning” eller “andre kritiske sektorer”, og som leverer ydelser eller afvikler deres aktiviteter indenfor EU.

Mens blot omkring 150 danske virksomheder inden for fx energisektoren, offentlig forvaltning og digital infrastruktur er omfattet af NIS1-direktivet, får det nye NIS2-direktiv betydning for langt flere – og også mange mindre virksomheder. Det viser en kortlægning foretaget af Industriens Fond.

Fremover vil blandt andet dele af detailhandlen, en række fødevareproducenter, restauranter og transportvirksomheder også blive defineret som kritisk infrastruktur, der skal leve op til kravene i NIS2-direktivet.

NIS2 spreder sig som ringe i vandet til leverandørkæden

Et vigtigt element i NIS2 er et krav om sikkerhed i forsyningskæden. Det betyder, at virksomhederne skal sikre sig, at deres leverandører og samarbejdspartnere lever op til en række vidtgående sikkerhedskrav. Dermed påvirker NIS2-direktivet ikke kun de enkelte virksomheder, men også de mange virksomheder, der leverer services og ydelser til dem.

”Ligesom vi har set det med GDPR, spreder NIS2 sig som ringe i vandet. Selvom din egen virksomhed ikke er omfattet af de nye krav om it-sikkerhed, skal du måske alligevel kunne dokumentere, at du efterlever dem, fordi dine kunder efterspørger det,” siger Simon Okkels.

Det betaler sig at have styr på cybersikkerheden

Simon Okkels opfordrer virksomheder og organisationer til at sætte sig ind i de nye krav så snart som muligt for at få afklaret, hvad de betyder for den enkelte virksomhed: ”Det er risikabelt at stå i en situation, hvor en vigtig kunde er omfattet af NIS2, uden at man som leverandør har forholdt sig til, hvordan man bliver klar til at levere på dét punkt også,” siger han.

Og det kan godt betale sig at leve op til strenge lovkrav i forhold til it-sikkerhed. Industriens Fonds cyberbarometer fra 2022 viser bl.a., at bedre cybersikkerhed styrker virksomhedernes konkurrencefordele i form af effektivitet og nytænkning, øget tillid og bundlinje. Se cyberbarometeret her.

Vil du vide mere?

Her på siderne kan du få en kort og klar introduktion til NIS2. Vi giver også råd og vejledning til, hvordan du kan gribe det nye direktiv an i forhold til din egen virksomhed.

Simon Okkels
Partner, CIO, Lead IT Auditor
+45 39 53 50 25
so@inforevision.dk