Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Virksomhedsordningen: Spørgsmål og svar

Som ejer af et enkeltmandsfirma, interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab kan du vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen (også kaldet VSO). Ordningen er frivillig og kan være et alternativ til fx personlig beskatning efter personskatteloven. Om du skal vælge den ene eller anden beskatningsform afhænger helt af din virksomhed og situation.

Spørgsmål og svar om virksomhedsordningenDa virksomhedsordningen kan være kompliceret at arbejde med, anbefaler vi, at du bruger revisorbistand, hvis du vælger denne ordning. Her får du svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest får stillet om virksomhedsordningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@inforevision.dk, hvis du har brug for assistance eller rådgivning om hvilken beskatningsform, der kan være relevant for dig.

Hvad er forskellen på beskatning efter personskatteloven og virksomhedsordningen?

Med personskatteloven bliver du beskattet af virksomhedens overskud (indtægter minus udgifter), mens virksomhedsordningen giver mulighed for, at du kun skal betale fuld skat af den del af overskuddet, som du hæver til privatforbrug. Den del af overskuddet, der forbliver i virksomheden, beskattes med en lavere sats. Virksomhedsskatten udgør pt. 22 % og svarer til den aktuelle selskabsskat.

Hvad er fordelene ved virksomhedsordningen?

En væsentlig fordel ved virksomhedsordningen er, at den er foreløbig og kan bruges til at udjævne den skattepligtige indtægt mellem ”gode” og ”dårlige” år og derved reducere topskatten i de gode år.

Hvis du et år hæver mindre til privatforbrug, end virksomheden tjener, beskattes det overskud, der bliver tilbage i virksomheden alene med virksomhedsskat på 22%. Hvis du så næste år derimod hæver mere, end virksomheden tjener, skal du betale fuld personskat af det hævede beløb, men til gengæld bliver du godskrevet den tidligere betalte virksomhedsskat.

Et forenklet eksempel

  • En virksomhed tjener 800.000 kr. før skat.
  • Indehaveren hæver 600.000 kr. til sig selv og betaler fuld personskat af dette beløb.
  • Virksomhedens resterende overskud på 200.000 kr. bliver stående på virksomhedens bankkonto og beskattes alene med den lave virksomhedsskat (22 %).

Året efter går virksomheden dårligt. 

  • Overskuddet er kun 200.000 kr., men indehaveren hæver alligevel 400.000 kr. til sig selv.
  • Indehaveren skal betale fuld personskat af de 400.000 kr. og får samtidig godskrevet den tidligere betalte virksomhedsskat på 22 % af 200.000 kr.
  • I dette eksempel betyder virksomhedsordningen, at virksomheden samlet set sparer topskat (15 %) af 200.000 kr. det første år, fordi beskatningen af dette beløb er ”flyttet” fra det ene år til det andet.

Virksomhedsordningen har også nogle rentefordele. Du kan få fradrag for dine erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst frem for i kapitalindkomsten. Dette giver en højere fradragsprocent.

Vær dog opmærksom på, at overskud fra udlejning af fast ejendom til nærtstående fra og med indkomståret 2021 ikke opnår samme fordele som anden virksomhed, da værdien af rentefradraget er blevet reduceret ved en teknisk beregning (rentekorrektion).

Er der også ulemper ved virksomhedsordningen?

  • Ordningen kræver en mere detaljeret tilrettelæggelse af virksomhedens bogholderi. Bogføringen skal tilrettelægges, så din samlede økonomi regnskabsmæssigt er opdelt i en virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og en privatøkonomi.
  • Hvis du en dag ikke længere ønsker at anvende ordningen, skal du være opmærksom på, at evt. opsparede overskud fra tidligere år kommer til beskatning fuldt ud.

Hvem kan bruge virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen kan bruges af personer, der driver egentlig selvstændig virksomhed (enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber).

Desuden kan ordningen bruges af personer, der udlejer fast ejendom, fordi udlejning af fast ejendom (hus og ejerlejlighed) skattemæssigt betragtes som erhvervsmæssig virksomhed.

Læs mere om betingelserne for at bruge virksomhedsordningen på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil vælge ordningen?

Vi anbefaler, at du kontakter en revisor eller skatterådgiver, der kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Kontakt inforevision, hvis du har brug for assistance eller rådgivning om virksomhedsordningen. Læs mere om vores skatterådgivning her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Genveje