Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hvad er en revisorerklæring?

Statsautoriserede revisorer kan afgive erklæringer og attestationer, der giver en grad af sikkerhed for, at produktets indhold og kvalitet.

Erklæringerne kan fx afgives om bl.a. selskabsretlige forhold, herunder:

  • Stiftelse
  • Forhøjelse og nedsættelse af kapitalen
  • Fusion og spaltning
  • Review af årsregnskaber og perioderegnskaber.

Revisorerklæringer ved fx fusion, lån og tilskud

Selskaber, der står over for ændringer i kapital- og ejerforholdene i form af fusion eller spaltning, har ofte brug for en revisorerklæring om, at oplysningerne med en vis grad af sikkerhed giver et retvisende billede.

Der kan også være tale om erklæringer til virksomheder, der står for at optage lån eller modtage tilskud, og som derfor har indgået en specifik aftale om revision.

It-revisorerklæringer

En it-revisorerklæring viser kunder, samarbejdspartnere og interessenter, at en virksomhed har beskrevet alle it-procedurer og -processer på en måde, der afspejler virkeligheden. Virksomheden får så at sige papir på, at den gør dét, den har skrevet, at den vil gøre.

It-revisorerne kigger vi også på, om virksomheden lever op til eventuelle krav, regler og retningslinjer på det aktuelle område. 

Review af årsregnskaber

Mindre selskaber, der ikke er underlagt lovpligtig revision, kan få foretaget en gennemgang – et såkaldt review – af årsregnskaber og perioderegnskaber. Her undersøger revisor kun regnskabet gennem forespørgsler og analyser og udsteder på den baggrund en erklæring.

Ved fuld revision kontrollerer revisor hele regnskabet.