Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Skattesatser 2023/2024

2024 2023
Fri telefon 3.200 kr. 3.100 kr.
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning, lønmodtagere (visse personalegoder af hensyn til arbejdet) 7.000 kr. 6.700 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder 1.300 kr. 1.300 kr.
Fagforening, maksimalt ligningsmæssigt fradrag 7.000 kr. 6.000 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til kost 574 kr. 555 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til logi 246 kr. 238 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn, småfornødenheder (25 % godtgørelse) 143,50 kr. 138,75 kr.
Rejsegodtgørelse/loft over fradrag (hvis rejsegodtgørelserne ikke udbetales) 31.600 kr. 30.500 kr.
Kørselsgodtgørelse til og med 20.000 km. om året pr. km. 3,79 kr. 3,73 kr.
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km. om året pr. km. 2,23 kr. 2,19 kr.
Cykel/knallert kørselsgodtgørelse 0,62 kr. 0,61 kr.
Befordringsfradrag de første 24 km. 0,00 kr. 0,00 kr.
Befordringsfradrag fra 24 km til 120 km. 2,23 kr. 2,19 kr.
Befordringsfradrag ud over 120 km. 1,12 kr. 1,10 kr.
Gaver til almenvelgørende institutioner 18.300 kr. 17.700 kr.
Håndværkerfradrag – ”grønne” håndværksydelser mv. (forventes afskaffet pr. 1. april 2022 jvf. finanslovsaftale) 12.500 kr. Afskaffet
Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.900 kr. 6.600 kr.
Maksimum for indskud på alderspension (ingen fradragsret) 9.100 kr. 8.800 kr.
Maksimum for indskud på ratepension og ophørende livrente (efter AM-bidrag) 63.100 kr. 60.900 kr.
Livsvarig livrente – arbejdsgiverordning Ubegrænset Ubegrænset
Livsvarig livrente – privat ordning, opfyldningsfradrag (engangsindskud) 58.100 kr. 56.100 kr.
Livsvarig livrente – privat ordning, 10 års binding Ubegrænset Ubegrænset
Grænse for overførsel af overskud af virksomhed til medarbejdende ægtefælle 271.800 kr. 262.500 kr.
Småanskaffelser, straksafskrivning 33.100 kr. 32.000 kr.
Grænse for afgiftsfrie gaver til nære familiemedlemmer 74.100 kr. 71.500 kr.
Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 25.900 kr. 25.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr. 900 kr.
Personfradrag (fra 18 år) 49.700 kr. 48.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 49.700 kr. 48.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag 10,65 % / max. 45.100 kr. 10,60 % / max. 45.600 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 6,25 % / max. 25.300 kr. 6,25 % / max. 24.400 kr.
Jobfradrag 4,50 % / max. 2.800 kr. 4,50 % / max. 2.700 kr.
Pensionsfradrag, mere end 15 år til pension 12 % / max. 9.672 kr. 12 % / max. 9.348 kr.
Pensionsfradrag, mindre end 15 år til pension 32 % / max. 25.792 kr. 32 % / max. 24.928 kr.
Bundskat 12,06 % 12,06 %
Topskat 15 % 15 %
Topskat, bundfradrag efter fradrag af evt. AM-bidrag 588.900 kr. 568.900 kr.
Topskat, inkl. AM-bidrag 640.108 kr. 618.370 kr.
Marginalskatteprocent, skrå skatteloft 52,07 % 52,07 %
Skatteloft, kapitalindkomst, ekskl. kirkeskat 42 % 42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 8 %
Aktieindkomst 42 % ved beløb over 61.000 kr. (122.000 kr. for ægtefæller) 42 % ved beløb over 58.900 kr. (117.800 kr. for ægtefæller)
Aktieindkomst 27 % ved beløb op til 61.000 kr. (122.000 kr. for ægtefæller) 27 % ved beløb over 58.900 kr. (117.800 kr. for ægtefæller)
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger under eller er 300.000 kr. 23 % 23,5 %
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger over 300.000 kr. 22 % 21,5 %
Firmabil, miljøtillæg (tillægges værdien af fri bil) 600 % 450 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger under 3.040.000 kr. (2023) / 9.200.000 kr. (2024) 0,51 % 0,92 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger over 3.040.000 kr. (2023) / 9.200.000 kr. (2024) 1,4 % 3 %
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 7.000 kr. 6.700 kr.