Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Du kan opgøre det skattepligtige resultat efter to valgfrie metoder: Enten bundfradragsmetoden ...
25. januar 2024

Sådan fungerer skatten, når du lejer sommerhuset ud

Her er de vigtigste skattemæssige regler, du bør være opmærksom på, hvis du bruger dit sommerhus til både udlejning og til egen benyttelse.

Den generelle regel er, at indtægter eller overskud fra udlejning af sommerhuse, der bruges både privat og til udlejning, bliver beskattet som kapitalindkomst med en maksimal skat på 42 % ekskl. eventuel kirkeskat.

Men du kan opgøre det skattepligtige resultat efter to valgfrie metoder: Enten bundfradragsmetoden eller den regnskabsmæssige metode. Dem ser vi nærmere på her.

Hvis du vælger den regnskabsmæssige metode, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan skifte til metoden med bundfradrag på et senere tidspunkt. Så du bør tænke dig grundigt om, inden du beslutter dig.

Vær også opmærksom på, at der skattemæssigt er forskel på, om du selv står for udlejningen, eller om du bruger et udlejningsbureau.

Bundfradragsmetoden

Ved bundfradragsmetoden er det ikke hele indtægten, der skal regnes med i den skattepligtige indkomst og dermed bliver beskattet. 

  • Privat udlejning: De første 12.200 kr. pr. fritidsbolig i 2023 er skattefrie (12.700 kr. i 2024).
  • Udlejning via bureau: De første 44.500 kr. pr. fritidsbolig i 2023 er skattefrie, hvis bureauet indberetter dine indtægter til Skattestyrelsen (46.100 kr. i 2024).

Du skal herefter medregne 60 % af de indtægter, der overstiger bundgrænserne ovenfor, på din årsopgørelse.

Det fulde bundfradrag kan bruges, selvom sommerhuset er købt eller solgt i løbet af året.

Bundfradragsmetoden er indrettet som den nemmeste løsning at administrere, da du alene skal forholde dig til dine indtægter. Du skal derfor ikke opgøre dine udgifter, da bundfradragsmetoden ikke tager hensyn til størrelsen af disse.

Her er nogle eksempler i forhold til selvangivelsen/oplysningsskemaet for 2023.

Eksempel på bundfradragsmetoden ved privat udlejning 2023 (kr.)
Lejeindtægt inkl. el, varme og vand 50.800
Bundfradrag -12.200
Indtægt ud over bundfradrag 38.600
60 % af indtægten skal medregnes i den skattepligtige indkomst 23.160
Den skattepligtige indkomst medregnes på din årsopgørelse i rubrik 37
Eksempel på bundfradragsmetoden ved udlejning gennem bureau 2023 (kr.)
Lejeindtægt inkl. el, varme og vand 70.000
Bundfradrag 44.500
Indtægt ud over bundfradrag 25.500
60 % af indtægten medregnes til den skattepligtig indkomst 15.300
Den skattepligtige indkomst medregnes på din årsopgørelse i rubrik 37

Regnskabsmetoden

Den regnskabsmæssige metode kræver lidt mere arbejde, når du skal opgøre hvor meget, der skal regnes med på din årsopgørelse.

Her skal du både opgøre dine faktiske indtægter og udgifter i forbindelse med sommerhusudlejningen. Du kan fratrække en forholdsmæssig andel af dine udgifter til forsikringer og ejendomsskat (grundskyld), og du kan også få et nedslag i din ejendomsværdiskat for den periode, hvor sommerhuset har været udlejet.

Nedslaget sker særskilt på årsopgørelsen, hvor du skal skrive, hvor mange dage sommerhuset har været udlejet i året. Nedslaget sker forholdsmæssigt mellem udlejningsdage og hele året.

Udregningen af det skattepligtige beløb af udlejningen kan fx se sådan ud: 

Eksempel på regnskabsmetoden ved udlejning i 10 uger Kroner
Lejeindtægt inkl. el, varme og vand 53.600
Udgifter til el, varme og vand i udlejningsperioden -5.600
Forholdsmæssig andel af indbo- og husforsikring (10/52) -1.380
Forholdsmæssig andel af afskrivninger på inventar (10/52) -5.400
Forholdsmæssig andel af udgifter til vedligeholdelse af inventar (10/52) -1.900
Forholdsmæssig andel af grundskyld (10/52) -2.300
Annonceudgifter, fradrages fuldt ud -3.000
Den skattepligtige indkomst medregnes på din årsopgørelse i rubrik 37 38.420

Kan vi hjælpe?

inforevisions skatteafdeling kan give dig råd og vejledning i forhold til at finde den mest fordelagtige løsning, hvis du udlejer din sommerbolig, og vi kan hjælpe dig med at indberette tallene på din årsopgørelse.

Det kan også være en god idé at søge assistance, hvis du fx har flere sommerboliger eller kombinerer privat udlejning med udlejning gennem et bureau.    

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Pedersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk