Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


For indkomståret 2022 kan du trække 134,75 kroner fra i døgnet for småfornødenheder – også ...
1. december 2022

Kender du det særlige rejsefradrag?

For indkomståret 2022 kan du trække 134,75 kroner fra i døgnet for småfornødenheder – også selvom du har fået dækket udgifterne efter regning. Det skyldes, at du samtidig kan få en særlig godtgørelse på 25 % af standardsatsen for kost.

Rejseudgifter er et af de felter i årsopgørelsen, der giver hovedbrud hos mange danskere. Ifølge Skattestyrelsen er der fejl i opgørelsen af rejseudgifter i næsten hver tredje tilfælde.

Reglerne kan også være svære at gennemskue, og det kan være en god idé at nærlæse dem på skat.dk eller spørge din revisor til råds. Især én regel kan det betale sig at være opmærksom på. Vi kalder den 25 %-reglen.

Opfylder du kravene for rejsegodtgørelse?

Grundlæggende er det sådan, at når du rejser med dit arbejde, kan du have krav på et fradrag, hvis rejsen varer mindst 24 timer, og hvis du samtidig ikke har mulighed for at overnatte derhjemme.

I forbindelse med rejserne kan din arbejdsgiver vælge mellem to modeller

  • at dække dine udgifter til kost og/eller logi som udlæg efter regning, eller
  • at udbetale diæter efter statens takster – i 2022 er satsen pr. døgn 231 kr. for logi og 539 kr. for kost.

Det er muligt at dække logiudgiften efter regning og at udbetale diæter til kosten.

Ekstra godtgørelse for småfornødenheder

Hvis du får dækket udgifterne til kost efter regning – og altså ikke får udbetalt diæter – kan du derudover få en særlig godtgørelse fra din arbejdsgiver til dækning af såkaldte småfornødenheder som fx en kop kaffe eller en avis.

Godtgørelsen er 25 % af standardsatsen for kost, og i 2022 svarer det til 134,75 kr. pr. døgn.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler beløbet, kan du i stedet trække de 134,75 kroner fra på dit oplysningsskema (selvangivelsen).

Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end de 134,75 kr. i døgnet, kan du få fradrag for differencen. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 54,75 kr. pr. døgn.

Du kan altså få godtgørelsen, selvom du har fået fri kost på rejsen, men ikke, hvis du har fået udbetalt skattefrie diæter efter statens takster.

Gå dine fradrag efter i sømmene

I det hele taget betaler det sig at gå årsopgørelsen og oplysningsskemaet for 2022 efter i sømmene for glemte eller forkert beregnede fradrag.

Se alle skattesatser for 2022 og 2023 i oversigten på denne side.

Mere information

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk