Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


For indkomståret 2023 kan du trække 138,75 kroner fra i døgnet for småfornødenheder – også ...
20. marts 2024

Kender du det særlige rejsefradrag?

For indkomståret 2023 kan du trække 138,75 kroner fra i døgnet for småfornødenheder – også selvom du har fået dækket udgifterne efter regning. Det skyldes en særlig godtgørelse på 25 % af standardsatsen for kost.

Rejseudgifter er et af de felter i årsopgørelsen, der giver hovedbrud hos mange danskere. Reglerne kan også være svære at gennemskue, og det kan være en god idé at nærlæse dem på skat.dk eller spørge din revisor til råds. Især én regel kan det betale sig at være opmærksom på. Vi kalder den 25 %-reglen.

Opfylder du kravene for rejsegodtgørelse?

Grundlæggende er det sådan, at når du rejser med dit arbejde, kan du have krav på et fradrag, hvis rejsen varer mindst 24 timer, og hvis du samtidig ikke har mulighed for at overnatte derhjemme.

I forbindelse med rejserne kan din arbejdsgiver vælge mellem to modeller:

  • at dække dine udgifter til kost og/eller logi som udlæg efter regning, eller
  • at udbetale diæter efter statens takster – i 2023 er satsen pr. døgn 238 kr. for logi og 555 kr. for kost.

Det er muligt at dække logiudgiften efter regning og at udbetale diæter til kosten.

Ekstra godtgørelse for småfornødenheder

Hvis du får dækket udgifterne til kost efter regning – og altså ikke får udbetalt diæter – kan du derudover få en særlig godtgørelse fra din arbejdsgiver til dækning af såkaldte småfornødenheder som fx en kop kaffe eller en avis.

Godtgørelsen er 25 % af standardsatsen for kost, og i 2023 svarer det til 138,75 kr. pr. døgn.  Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler beløbet, kan du i stedet trække de 138,75 kroner fra på dit oplysningsskema (selvangivelsen). Fradraget skal skrives i rubrik 53.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 138,75 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for differencen. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 58,75 kr. pr. døgn.

Du kan altså få godtgørelsen, selvom du har fået fri kost på rejsen, men ikke, hvis du har fået udbetalt skattefrie diæter efter statens takster.

Gå dine fradrag efter i sømmene

I det hele taget betaler det sig at gå årsopgørelsen og oplysningsskemaet for 2023 efter i sømmene for glemte eller forkert beregnede fradrag.

Se skattesatser for 2023 og 2024 i oversigten her.

Mere information

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk