Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Momsregistrerede virksomheder kan helt eller delvist få godtgjort el- og vandafgifter, der vedrører virksomhedens eget forbrug.

Energiafgifter 2022 og 2023

Skemaet herunder viser de mest almindelige satser for energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant.

Satserne gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2022 og resten af 2022 samt efter 1. januar 2023.

Husk at tilpasse satserne, når I bogfører.

Energiform Afgiftssats 2023 Godtgørelse 2023 Afgiftssats 2022 Godtgørelse 2022
Elektricitet 1. jan. - 30. juni: 0,008 kr./kWh 1. jan. - 30. juni: 0,004 kr./kWh 1. jan. - 30. juni: 0,903 kr./kWh 1. jan. - 30. juni: 0,899 kr./kWh
1. juli - 31. dec.: 0,697 kr./kWh 1. juli - 31. dec.: 0,693 kr./kWh 1. juli - 30. sept.: 0,763 kr./kWh 1. juli - 30. sept.: 0,759 kr./kWh
1. okt. - 31. dec.: 0,723 kr./kWh 1. okt. - 31. dec.: 0,719 kr./kWh
Vand 6,37 kr./m3 6,37 kr./m3 6,37 kr./m3 6,37 kr./m3
Naturgas* 2,531 kr./m3 Afhænger af brugen 2,496 kr./m3 Afhænger af brugen
Gas- og dieselolie* 2,293 kr./ltr. Afhænger af brugen 2,261 kr./ltr. Afhænger af brugen
Fuelolie* 2,598 kr./ltr. Afhænger af brugen 2,561 kr./ltr. Afhænger af brugen

*Kun relevant for visse typer af virksomheder.

Elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elektricitet. Godtgørelse af elektricitet skal reduceres med 0,004 kr./kWh, som vedrører EU’s minimumskrav til afgift, som virksomheden selv skal afholde.

I 2022 kan virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven dog fortsat ikke få godtgjort elafgift til procesformål. Bilaget omfatter en lang række liberale erhverv, bl.a. advokater, bureauer (herunder vagtbureauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører m.v.

Denne regel er dog ændret fra 1. januar 2023, således at alle momsregistrerede virksomheder nu kan få godtgjort afgiften på el uanset, hvad den bruges til.

Vandafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen. Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden i forbindelse med momspligtig virksomhed.

Olie, gas mv.

Hovedreglen er, at en virksomhed kan få godtgjort el- og vandafgift, men visse virksomheder kan få godtgjort afgiften på olie og gas afhængig af typen af virksomhed samt brugen af hhv. olie og gas.

Hvis din virksomhed benytter olie og gas i produktionen eller som brændsel, er I velkomne til at tage fat på os for en vurdering af, om I har ret til fradrag og i så fald hvilket fradrag.

Mere information

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med afgiftssatserne, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for skat, moms og afgifter. Du kan læse mere om os her.
 
Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye 
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk
 
Nana Johansson
Momsrådgiver
T 39 53 5005
nan@inforevision.dk
 
Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Andre relevante sider

Regnskab

Økonomistyring

Bogføring

 

Genveje