Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Efter forlængelsen af forsamlingsforbuddet er der fremsat lovforslag om at udvide ordningen.

Covid-19: Kompensation for aflyste og udskudte arrangementer

Midlertidig kompensationsordning for arrangører, der har underskud på arrangementer som følge af Covid-19. Ansøgningsfrist 31. december 2020.  

Målgruppe

Ordningen dækker arrangører af arrangementer, der er blevet aflyst eller udskudt på grund af Covid-19, og som var planlagt til:

  • afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020
  • at have 350 eller flere samtidige deltagere
  • at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dog højest hver anden dag, eller
  • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af maksimalt 4 ugers varighed. Hvis du over en længere periode afholder det samme arrangement på flere lokationer, gælder de 4 uger for hver lokation.

Indhold

  • Der kan søges kompensation for underskud ved arrangementer (udgifter fratrukket indtægter).
  • Ordningen dækker perioden 6. marts – 31. august og har tilbagevirkende kraft.

Praktiske forhold

  • Aktører, som både er venue (arrangementssted) og arrangør, kan søge både denne ordning og de øvrige kompensationsordninger, men kan ikke få dækket den samme udgift flere gange.
  • Hvis arrangøren modtager kompensation for udgifter til leverandører og kunstnere, som ikke efterfølgende bruges til at betale leverandøren, venue eller kunstneren, skal kompensationen tilbagebetales.
  • For arrangører på kultur- og idrætsområdet, der får mere end 50 % i offentligt driftstilskud, vil det være muligt at søge kompensation i Slots- og Kulturstyrelsen.
  • For arrangører med mindre end 50 % i offentligt driftstilskud vil der fortsat skulle søges kompensation i Erhvervsstyrelsen. Kriterierne for at opnå kompensation vil være de samme begge steder.

Ansøgning og dokumentation

Ansøgningsvejledning og regnskabsskabelon, til brug for ansøgningen, kan ses på virksomhedsguiden.dk

Ansøgningsfrist 31. december 2020

Revisorbistand

Der kræves en revisorerklæring, hvis man ansøger om en samlet kompensation på over 500.000 kr. Det gælder også, hvis man søger kompensation for flere forskellige arrangementer, som samlet overstiger 500.000 kr.

Hvis du er berettiget til kompensation under denne ordning, kan du få kompensation på op til 30.000 kr. for dine udgifter til revisorerklæringen.

Nyheder og viden

Viden & nyheder

Bliv løbende opdateret med viden, værktøjer og aktuelt nyt til dig og din virksomhed.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev og få nyheder og relevant viden.

Jeg acceptérer
Vores ydelser
Medarbejdere
140
Kunder
3900
Omsætning
+150 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %

Genveje