Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Midlertidig kompensationsmodel for faste omkostningeri virksomheder, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket.

Covid-19: Kompensation for faste omkostninger under påbud om lukning

Midlertidig kompensationsmodel for faste udgifter i virksomheder, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket. Hvis du driver restaurant, bar, cafe eller lignende vil der snart blive åbnet for yderligere kompensationsmuligheder.

Målgruppe

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket.

Indhold

Kompensation svarende til 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden. Virksomheder, der har omsætning fra en webshop, takeaway o.l i påbudsperioden, kan ikke opnå kompensation med 100% men som udgangspunkt mellem 25 % – 80 % afhængig af omsætningsnedgang og eventuelt reduceret med kompensationssats* underskud seneste 

Praktiske forhold

Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, fx:

 • Husleje
 • Renteudgifter
 • Kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing)

Pengene skal betales tilbage, hvis virksomheden ikke får det forventede tab.

Ansøgningsvejledningen indeholder præciseringer af, hvad faste udgifter omfatter, og for referenceperioden der skal være udgangspunktet for ansøgningen.

inforevision anbefaler, at virksomheden hurtigst muligt skaber et overblik over sine faste udgifter.

Ansøgning og dokumentation

 • Ansøgning sker digitalt til Erhvervsstyrelsen.
 • Virksomheden skal opgøre sin forventede omsætningsnedgang for den ansøgte kompensationsperiode (9. marts – 8. juni eller 9. marts – 8. juli)
 • Virksomheden skal ved ansøgningen indtaste den forventede omsætning for perioden, hvor der ikke har været påbud om lukning, og selve påbuds perioden.
 • Der skal medsendes tro- og loveerklæring samt revisorpåtegning.
 • Ansøgninger kan ske på virksomhedsguiden.dk
 • Ansøgning skal indsendes senest 30. september 2020
 • Bemærk, at der kan ske genansøgning 1 gang. Denne genansøgning skal således omfatte en eventuel anmodning om udvidelse af kompensationsperioden – såvel som eventuel genansøgning (indsendelse af dokumentation) for tidligere ansøgte og afviste beløb.

Revisorbistand

 • Revisor skal afgive erklæring på ansøgningen om de faste omkostninger og det oplyste resultat.
 • Virksomhedens udgift til revisor dækkes med 80 %, (dog max. kr. 16.000) hvis ansøgningen udløser kompensation. Ansøgningen skal bilægges faktura fra revisor.
 • Revisoreklæring skal afgives med høj grad af sikkerhed, efter ISA 805.
 • Erhvervsstyrelsen kan pålægge virksomheden yderligere revisorbistand
 • Kontakt din revisor for at høre mere om din virksomheds muligheder.
Nyheder og viden

Viden & nyheder

Bliv løbende opdateret med viden, værktøjer og aktuelt nyt til dig og din virksomhed.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev og få nyheder og relevant viden.

Jeg acceptérer
Vores ydelser
Medarbejdere
140
Kunder
3900
Omsætning
+150 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %

Genveje