Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Ordningen gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at få udbetalt moms som et lån.

Covid-19: Lån af moms og lønsumsafgift

Den midlertidige ordning gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at få udbetalt moms som et lån. På samme måde kan visse virksomheder få udbetalt deres lønsumsafgift.

Målgruppe

  • Virksomheder, der afregner moms enten halvårligt eller kvartalsmæssigt
  • Virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4 (fx tandlæger, ergoterapeuter og taxavognmænd)

Følgende kan ikke søge:

  • Virksomheder under konkurs, tvangsopløsning, rekonstruktion og likvidation m.v. 
  • Virksomheder, der inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v., som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden
  • Virksomheder, der har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens §289
  • Virksomheder, der i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 % eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre
  • Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller som er offentlige institutioner.

Indhold

Små og mellemstore virksomheder, som den 2. marts 2020 havde frist for indbetaling af moms for enten 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019, kan få denne moms udbetalt som et rentefrit lån.

Det samme gælder lønsumsafgift, som er afregnet efter metode 4 (fx tandlæger, ergoterapeuter og taxavognmænd). Dette rentefrie lån baseres på indbetalingen for 1. kvartal 2020, hvor betalingsfristen var 15. april 2020, og på en forholdsmæssig andel af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019, som medtages med en fjerdedel. 

Det rentefrie lån skal betales tilbage senest 1. april 2021.

Praktiske forhold

  • Der vil ske modregning i eventuelle restancer hos låneansøger.

Ansøgning og dokumentation

  • Man kan søge om lån af moms og lønsumsafgift fra 4. maj 2020 til og med 15. juni 2020.

Revisorbistand

Lovforslaget lægger op til, at der skal afgives en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor om, at et eventuelt ejerskifte er sket med henblik på at drive virksomheden videre.

Nyheder og viden

Viden & nyheder

Bliv løbende opdateret med viden, værktøjer og aktuelt nyt til dig og din virksomhed.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev og få nyheder og relevant viden.

Jeg acceptérer
Vores ydelser
Medarbejdere
140
Kunder
3900
Omsætning
+120 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %

Genveje