Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Blækket i det første årsregnskab for Vandrensning.com ApS var knap tørt, før henvendelsen fra en amerikansk greentech-investor tikkede ind. Det blev begyndelsen på et salg for de to dedikerede ingeniører bag den lille, succesfulde ...

”Vi ville sådan set bare have en virksomhed, hvor vi kunne gøre det, vi er gode til og brænder for”

Blækket i det allerførste årsregnskab for Vandrensning.com ApS var knap tørt, før henvendelsen fra en interesseret greentech-investor tikkede ind. Den kom fra det amerikanske selskab Montrose Environmental Group, Inc. Det blev begyndelsen på et salg, som de to dedikerede ingeniører bag den lille, succesfulde virksomhed ikke havde set komme.

I udkanten af Roskilde Lufthavn står Skandinaviens største PFAS-vandrensningsanlæg.

Det er ét ud af mange anlæg, som makkerparret og ingeniørerne Tore Svendsen og Steffen Boye-Hansen har etableret i løbet af de få år, deres virksomhed har eksisteret.

Imens er verdens fokus på miljøfremmede stoffer i naturen og grundvandet vokset betydeligt, og det samme er interessen for Vandrensning.com. I dag står anlæggene hos kunder i Skandinavien og Europa, hvor fx lufthavne, brandskoler, rensningsanlæg, industrivirksomheder og mange andre har brug for hjælp til at rense spilde- og overfladevand for bl.a. PFAS og andre skadelige stoffer og partikler, så det kan genbruges eller frigives til naturen uden at skade miljøet.

Principper: Enkelhed og uafhængighed

Da Tore Svendsen og Steffen Boye-Hansen stiftede Vandrensning.com ApS i 2022, var det med fremtidsplaner, der var lige så meget nede på jorden som navnet.

”Fra begyndelsen havde vi to principper. Det første var, at setup’et skulle være helt enkelt, og det andet var, at vi ville være uafhængige og ikke ville stifte gæld. Så vi investerede vores sparepenge, indrettede Steffens maskinhal i Slagelse og gik i gang,” fortæller Tore Svendsen og fortsætter:

”Vi vidste, at vi havde et stærkt produkt, og at der var et marked, men havde ikke kæmpe planer for fremtiden fra starten. Vi ville sådan set bare have en virksomhed, hvor vi kunne gøre det, vi er gode til og brænder for. Hverken Steffen eller jeg er interesserede i at sidde inde på et kontor. Det har vi prøvet. Vi vil helst være hos kunderne og ude på anlæggene og få tingene til at virke.”

Nej tak til de første to tilbud

Potentialet i Vandrensning.com’s teknologi og viden tiltrak også opmærksomhed fra greentech-industrien, og virksomheden havde kun lige aflagt sit første årsregnskab, da den første interesserede køber henvendte sig.

Det var det amerikanske selskab Montrose Environmental Group, Inc., der bl.a. ejer ECT2, som er ledende indenfor teknologi til rensning af miljøfremmede stoffer.

”Vi havde kun eksisteret et år, da vi fik den første henvendelse. Vi begyndte at tale med dem, men takkede faktisk nej til deres to første tilbud. Vi var jo kun lige startet og havde slet ikke overvejet et salg,” siger Tore Svendsen.

Men lidt efter lidt blev makkerparret alligevel interesserede: ”Ved at blive en del af ECT2 så vi store muligheder for at dele viden, udveksle teknologier og udvikle løsninger sammen på PFAS-området, og også inden for mange andre former for vandrensning. Samtidig kunne det frigøre os fra noget af alt det administrative arbejde, så vi i højere grad kunne fokusere på dét, vi er rigtigt gode til og brænder for, nemlig at udvikle og etablere vandrensnings-løsninger.”

”De var der for os, når vi havde brug for det”

Tore Svendsen og Steffen Boye-Hansen blev enige om, at hvis de skulle sælge, skulle det som minimum sikre dem en hæderlig pensionsopsparing, og da det tredje tilbud kom, gik salgsprocessen i gang. Det blev indledningen til tre intense måneder.

”Det kom lidt bag på os, hvor stor en opgave det var at gennemføre en due diligence efter kun ét enkelt regnskabsår, og hvor tidskrævende det var at leve op til alle de dokumentationskrav, der blev stillet. Også udformningen af selve købsaftalen blev der brugt meget energi på. Samtidig havde vi meget travlt i virksomheden,” fortæller Tore Svendsen, der var glad for at have inforevision med på sidelinjen:

”Hverken Steffen eller jeg har prøvet at sælge en virksomhed før, og inforevision var rigtigt gode til at rådgive os undervejs. De var medspillere og var der for os, når vi havde brug for det.”

I fuld tillid til hinanden

Det var især den direkte og ukomplicerede kommunikation med inforevision, hvor der ikke blev gået rundt om den varme grød eller taget bøvlede omveje, der faldt i god jord hos de to ingeniører:

”Hvis der var noget, vi skulle have styr på, eller som krævede nogle beslutninger, så ringede Bo (Risom, red.), og så klarede vi tit tingene over telefonen fremfor at skrive lange mails eller holde tidskrævende møder. Vi var mennesker, der talte sammen og ordnede tingene i fuld tillid til hinandens kompetencer og ekspertise. Tillid har virkelig været et nøgleord i vores samarbejde.”

Ejerledere er en del af DNA’et

I infotransactions, der er inforevisions specialistafdeling for køb og salg af virksomheder, glæder partner Bo Risom og hans team sig over Tore Svendsens oplevelse af samarbejdet.

”Ejerledere er en del af vores DNA, og vi prioriterer tilgængelighed og en proaktiv, direkte dialog højt. Erfaringsmæssigt ved vi, at disse faktorer er afgørende for ejerlederens oplevelse af forløbet af en proces. Fundamentet for samarbejdet er altid tillid,” siger Bo Risom.

Han fortæller, at infotransactions – ligesom i tilfældet med Vandrensning.com – har assisteret mange ejerledere i processer, der er begyndt med, at køber selv har henvendt sig: ”Oftest har parterne haft en længere forudgående dialog og afstemt de overordnede rammer for en mulig transaktion, når de kontakter os. Her træder vi til og bidrager med bl.a. kvalitetssikring af selskabets finansielle grundlag og rapportering, sanity tjek af værdisætningen og sikring af vilkårene og den optimale pris for en handel.”

Læs mere:

4 råd fra Tore, før du går i gang med at sælge din virksomhed

1. Søg råd og sparring hos andre, der har prøvet noget tilsvarende.

2. Vær skarp på, hvad du vil opnå ved at sælge, og hold fast i det.

3. Find modet til at være tydelig om, hvordan du gerne ser, at både salgsprocessen og samarbejdet efterfølgende skal fungere, hvis handlen skal blive til noget.

4. Undersøg kulturen, organiseringen og økonomien nøje i den virksomhed, I bliver opkøbt af, for at sikre et match og afstemme forventninger.


Skandinaviens største PFAS-anlæg

Anlægget, som Vandrensning.com – nu ECT2 – har bygget ved Roskilde Lufthavn, er Skandinaviens største PFAS-anlæg. Det kan rense 40-60 m3 forurenet vand i timen, hvilket svarer til 400 personers vandforbrug i døgnet.

I hovedtræk fungerer anlægget sådan her: Overfladevand fra lufthavnen ledes til et stort bassin. Vandet pumpes ind i anlægget, hvor det først løber gennem en si, som sorterer store partikler fra. Derefter ledes vandet via rør ind i store tanke med først sand, så aktivt kul og til sidst to tanke med såkaldte ionbytte ressiner – et granulat, der binder PFAS/flourstoffer.

Processen gentages, og derpå kan det rensede vand ledes ud i vandløbet ved siden af. Det forurenede restaffald opsamles i en tank og sendes til højtemperaturforbrænding.


Rådgiverteamet bag Vandrensning.com

Teamet bag den finansielle rådgivning af Tore Svendsen og Steffen Boye-Hansen i forbindelse med salget til Montrose var:

  • Bo Risom Jensen, partner og leder af infotransactions og specialist i køb og salg af virksomheder – herunder due diligence, værdiansættelse og salgsmodning.
  • Martin Hansen, partner og statsautoriseret revisor og revisor for Vandrensning.com ApS siden selskabets stiftelse i 2022.
  • Flemming Saabye, leder af inforevisions skatteafdeling med ekspertise i bl.a. virksomhedstransaktioner, generationsskifte og omstruktureringer.
  • Danni Parkhøi, senior manager i infotransactions.

Kontakt

Bo Risom Jensen
Partner, Head of infotransactions
M: +45 21 71 99 14
br@infotransactions.dk