Fristen for indbetaling er den 20. november 2018. Du kan også foretage en frivillig indbetaling i ...
30. oktober 2018

Frivillig indbetaling af
acontoskat for selskaber – 2. rate

Der er mulighed for at foretage en frivillig indbetaling for indkomståret 2018 i forbindelse med 2. acontorate senest den 20. november 2018. Der kan også foretages en frivillig indbetaling i forbindelse med den 3. rate, hvor fristen er 1. februar 2019.

Da restskatteprocenterne ikke foreligger på nuværende tidspunkt, tager de efterfølgende oplysninger udgangspunkt i satserne for 2017. Der forventes ingen væsentlige ændringer i renterne for 2018.

Hvis der ikke foretages en frivillig indbetaling, vil en restskat blive tillagt en rente, som forventes at udgøre 3,1 %. Renten er ikke fradragsberettiget. Det svarer til en rente på ca. 4,0 % før skat.

Hvis selskabet har et bankindestående, eller hvis selskabets lånerente er under ca. 4,0 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling.

Hvorvidt det bedst kan svare sig at foretage en frivillig indbetaling før eller efter 20. november 2018, afhænger af forrentningen af likviditeten i den mellemliggende periode.

Frivillig indbetaling 2. rate – indtil 20. november 2018

Der foretages som udgangspunkt et procentfradrag i frivillig acontoskat, der indbetales senest den 20. november 2018, men procentfradraget forventes dog at udgøre 0,0 %.

Frivillig indbetaling 3. rate

Til frivillige indbetalinger i perioden 21. november 2018–1. februar 2019 skal der betales et forventet tillæg på 0,6 %. Det svarer til en årlig rente før skat på ca. 4,0 % i forhold til at betale sammen med 2. rate.

Da tillægget udgør 0,6 %, vil der ved en indbetaling på f.eks. 100.000 kr. blive beregnet et rentetillæg på 600 kr. Det vil sige, at hvis restskatten (den forventede) udgør 100.000 kr., skal der betales 100.600 kr.

Indbetaling af frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, inden indbetalingen foretages, fordi Skattestyrelsen i modsat fald returnerer indbetalingen. Dette gøres som følgende:

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i acontoskat
  • Betal over skattekontoen via betalingslinjen, som findes i oversigten under Acontoskat

Nedsættelse af ordinær acontoskat

Hvis selskabets acontoskatterate, der forfalder til betaling senest den 20. november, er sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte raten i TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen.

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
T: 3953 5038
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk