I år er det en ekstra god idé at være opmærksom på acontoskat for indkomståret 2019. ...
5. november 2019

Acontoskat for selskaber – 2. rate:
Restskattetillægget er forhøjet

Senest den 20. november 2019 kan selskaber frivilligt indbetale 2. rate af acontoskatten for indkomståret 2019. Og i år er det en ekstra god idé at være opmærksom på den mulighed, da restskattetillægget for selskaber er forhøjet med 2 %.

Da restskatteprocenterne for 2019 ikke foreligger endnu, tager vi her udgangspunkt i satserne fra 2018. Dog ligger det fast, at restskattetillægget er forhøjet med 2 %, og at rentetillægget for frivillig indbetaling ved 3. rate er steget med 0,4 %.

Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en restskat tillagt en rente, som forventes at udgøre 4,8 %. Renten er ikke fradragsberettiget. Det svarer til en rente på ca. 6,2 % før skat.

Hvornår betaler det sig at indbetale restskat?

Om det bedst kan svare sig at indbetale frivilligt før eller efter 20. november 2019, afhænger af forrentningen af likviditeten i den mellemliggende periode.

Hvis selskabet har indestående i banken, eller hvis selskabets lånerente er under ca. 6,2 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling.

Flere banker opkræver negative renter af indeståender. Derfor kan det være en god idé at få beregnet selskabets forventede restskat for indkomståret 2019 og indbetale så meget som muligt inden fristen.  

Som udgangspunkt får man et procentfradrag for acontoskat, der indbetales senest den 20. november 2019, men procentfradraget forventes dog at udgøre 0,0 %.

Frivillig indbetaling af 3. rate

Frivillig indbetaling af 3. rate kan ske i perioden 21. november 2019 – 1. februar 2020. Her skal der betales et forventet rentetillæg på 0,9%, hvilket er en stigning på 0,4 %.

Det svarer til en årlig rente før skat på ca. 6,0 % i forhold til at betale sammen med 2. rate.

Med et tillæg på 0,9% vil der ved en indbetaling på fx 100.000 kr. blive beregnet et rentetillæg på 900 kr. Det vil sige, at hvis restskatten (den forventede) udgør 100.000 kr., skal der betales 100.900 kr.

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen. Sådan indbetales restskatten:

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i acontoskat
  • Betal over skattekontoen via betalingslinjen, som findes i oversigten under Acontoskat

Nedsættelse af ordinær acontoskat

Hvis selskabets acontoskat, der forfalder til betaling den 20. november, er sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte raten i TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om restskatten i dit selskab, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Tina Rosendal Jensen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 92
trj@inforevision.dk