Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Før du søger om førtidig udbetaling, er det en god idé at overveje, om du har brug for pengene ...
24. august 2020

Skal – skal ikke: Udbetaling af feriepenge

En ny lov giver lønmodtagere ret til at få udbetalt indefrosne feriepenge før tid. Kan det betale sig for dig skattemæssigt? Det ser vi på i denne artikel.

Overgangen til den nye ferielov betyder, at lønmodtageres optjente feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden), indtil man når folkepensionsalderen eller på anden måde varigt forlader arbejdsmarkedet.

Vedtagelsen af lovforslaget betyder, at du som lønmodtager kan få udbetalt de feriepenge, du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31.marts 2020. Det svarer til tre ugers feriepenge.

Ingen topskat for 5 ud af 6

Du skal søge om at få feriepengene udbetalt, og de bliver beskattet som personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag. Er du topskatteyder, vil det derfor udløse en skat på op til 56 %.

Ministeriet skønner, at fem ud af seks lønmodtagere har en indkomst, hvor den førtidige udbetaling af feriepenge ikke vil udløse topskat.

Man forventer også, at en stor del af de skatteydere, der er topskatteydere som erhvervsaktive, også vil være det som pensionister.

Har du brug for pengene nu?

Før du søger om førtidig udbetaling, er det derfor en god idé at overveje, om du har brug for pengene nu, eller om de skal blive stående i Fonden til forrentning, så de kan forsøde din pensionisttilværelse.

Hvis du normalt ikke betaler topskat, men kan se, at udbetalingen af feriepengene vil udløse topskat, og du samtidig ikke forventer at skulle betale topskat i det år, du forlader arbejdsmarkedet, bør du overveje at lade de indefrosne feriepenge blive stående.

Skatten afhænger af timingen

Du skal betale topskat af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, som overstiger 531.000 kroner efter fradrag af Arbejdsmarkedsbidrag. Det afhænger af reglerne på udbetalingstidspunktet, om udbetalingen da udløser topskat, og det kan afhænge af, hvornår på året man vælger at trække sig ud af arbejdsmarkedet.

Du kan ikke søge om delvis udbetaling, så valget om førtidig udbetaling af feriepenge er et enten-eller. Udbetalingen påvirker ikke eventuelle sociale ydelser.

Mere information

Hvis du vil vide mere om beskatning af indefrosne feriepenge, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk