Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Særligt top-topskatten og en lavere arveafgift ved generationsskifte er interessant, men det er ...
22. december 2022

Regeringens skatteudspil i korte træk

Særligt top-topskatten og en lavere arveafgift ved generationsskifte er interessant, men det er endnu uklart, hvad de nye regler konkret vil betyde, og hvornår de træder i kraft.

Den nye SVM-regering har beskrevet sine planer på skatteområdet i regeringsgrundlaget, og der skal indføres følgende ændringer:

  • Nye regler for beregning af topskat
  • Øget beskæftigelsesfradrag
  • Lempeligere generationsskifteregler
  • Øgede midler til forskning- og udvikling
  • Bortfald af den planlagte lagerbeskatning af udlejningsejendomme

Det fremgår ikke, hvornår ændringerne træder i kraft, og de præcise regler er endnu ikke fremlagt. 

Ændret topskatteberegning

I dag betaler man den samme procentsats i topskat uanset, hvor meget indkomsten overstiger beløbsgrænsen. Fremover skal topskatten deles op i 3 niveauer:

Niveau 1) Topskat på 7,5 %: 

Den første topskat på 7,5 % af indkomst mellem 618.370 kr. (2023-niveau) og 750.000 kr.

Niveau 2) Topskat på 15 %: 

En topskat på 15 %, som vi kender det i dag, men som fremover kun gælder for indkomst mellem 750.000 kr. og 2,5 mio. kr.

Niveau 3) Top-topskat på 20 %: 

En ekstra topskat, hvis man tjener mere end 2,5 mio. kr. Marginalskatten vil være på 60-61 %.

Alle de nævnte beløbsgrænser er før AM-bidrag.

Det er usikkert, om den ændrede topskatteberegning allerede kommer til at gælde fra 2023. En gradvis indfasning over en årrække kan nok heller ikke udelukkes.

Der er formentlig mange, der er glade for en lettelse af topskatten, men for indkomster over 2,5 mio. kr. er der tale om en væsentlig skattestigning.

For virksomhedsejere vil top-topskatten betyde, at det vil være en større fordel at hæve udbytte fremfor løn, medmindre skatten for aktieindkomst tilsvarende forøges. Det er der ikke lagt op til.

Selvstændigt erhvervsdrivende med store opsparede overskud i virksomhedsordningen, og som forventer at ophøre med at drive erhvervsmæssig virksomhed inden for en kortere årrække, bør overveje at ”hæve” en større del af det opsparede overskud i 2022, hvor marginalbeskatningen højst udgør 55-56 %.

Et større beskæftigelsesfradrag

I 2023 udgør beskæftigelsesfradraget 10,65 % af løn og virksomhedsoverskud, men kan ikke overstige et beløb på 45.600 kr.

Ifølge regeringsgrundlaget vil fradraget blive hævet, men det fremgår ikke, om det gælder procenten eller maksimumfradraget – eller begge dele.

Lempede regler for generationsskifte

Arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder vil blive sat ned fra 15 % til 10 %.

Der skal også vedtages en ny model for værdiansættelse af virksomheder i forbindelse med generationsskifte. Det bliver spændende at se, hvordan en sådan model kommer til at se ud, og om den vil forenkle de nuværende metoder til værdiansættelse af virksomheder.

Heller ikke her er der en tidshorisont for, hvornår de nye regler og beregningsmodellen skal indføres. Det kan være en god idé at udsætte et planlagt generationsskifte, indtil der kommer mere klarhed. Det antages dog, at den nedsatte arveafgift kun kommer til at gælde for erhvervsvirksomheder – og altså ikke for virksomheder, der skatteretligt betragtes som ”pengetanke”, dvs. passiv kapitalanbringelse á la investeringer i værdipapirer og udlejningsejendomme m.v.

Øgede midler til forskning og udvikling

Regeringen vil bruge yderligere 1 mia. kr. til ordningen med fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger. Det antages, at midlerne vil blive brugt til at gøre tillægget på 30 % permanent, men det fremgår ikke direkte.

Lagerbeskatning af erhvervsejendomme

Den tidligere politiske aftalte om at indføre lagerbeskatning af værdistigninger på visse udlejningsejendomme er skrinlagt og bliver ikke til noget.

Yderligere informationer

Hvis du har brug for assistance eller rådgivning i forbindelse med generationsskifte, selskabs-, ejendoms- og personbeskatning, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk