Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


En harmonisering af EU-reglerne for såkaldte call-off-stocks betyder, at det bliver nemmere at få ...
10. december 2019

Nu bliver det nemmere
at etablere konsignationslagre i EU

Fra den 1. januar 2020 bliver det væsentligt nemmere at etablere konsignationslagre – også kaldet call-off-stocks – i udlandet, når lageret fx oprettes på kundens adresse i et andet EU-land. Dermed bliver det nemmere at få varerne tættere på kunden, uden at det nødvendigvis medfører pligt til at lade sig momsregistrere i den anden medlemsstat. Det vil give mindre administration.

Begrebet ’konsignationsaftale’ forstås som den situation, hvor en leverandør og en køber har indgået en aftale om, at køberen på et senere tidspunkt har ret til at overtage ejerskabet til de varer, der forsendes eller transporteres til leverandøren.

Det kunne fx være en maskinfabrik i Danmark, som har et reservedelslager ude hos kunden i et andet EU-land, og hvor kunden efter aftale med fabrikken i Danmark kan udtage varer løbende, når behovet opstår.

Indtil nu har reglerne for konsignationslagre været administreret vidt forskelligt indenfor EU-samarbejdet. Mange medlemslande har haft lokale afvigende regler på området, og med harmoniseringen bliver det nemmere for virksomhederne i EU at følge de samme regler og forpligtelser.

Slut med krav om momsregistrering

Hidtil har der i udgangspunktet været pligt til at lade sig momsregistrere i det EU-land, hvor denne type lager har været etableret, da transaktionen i forhold til momsreglerne er blevet betragtet som et EU-salg/EU-køb, hvilket også har omfattet danske regler. Men efter 1. januar 2020 er momsregistreringen ikke længere nødvendig for denne type konsignationslagre.

Reglerne kommer selvfølgelig også til at gælde for virksomheder i andre EU-lande, som ønsker konsignationslagre etableret her i Danmark. 

Betingelser for konsignationsaftaler

De nye regler, der indføres fra den 1. januar 2020, er betinget af:

  • at sælgeren ikke er etableret i det EU-land, hvor varen forsendes eller transporteres til
  • at køberen er momsregistreret i det EU-land, hvor varen forsendes eller transporteres til
  • at sælgeren kender købers identitet og momsregistreringsnummer på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes

Det vil således først være på det tidspunkt, hvor køberen tager varen fra varelageret, at der skal faktureres og angives moms. Denne transaktion vil betragtes som selve EU-varesalget.  

Køber skal overtage varerne inden for 12 mdr.

Det er endvidere et krav, at køber skal overtage ejerskabet til varerne senest 12 måneder efter det tidspunkt, hvor varerne rent faktisk ankom til det EU-land, hvor de blev forsendt eller transporteret til. Overholdes fristen ikke, skal varerne returneres, eller også skal sælger momsregistreres i det land, hvor varerne befinder sig.

Hvis varerne forsendes fra konsignationslageret til et tredje EU-land, går tabt eller på anden vis sælges til en anden virksomhed end den kendte køber, vil de særlige regler og betingelser for konsignationslagre heller ikke kunne anvendes. I så fald vil det udløse momsregistreringspligt i det pågældende EU-land.

Mindre administration og færre omkostninger

Reglerne efter 1. januar 2020 vil gøre det nemmere for virksomhederne at etablere visse former for lagre i udlandet og få varerne tættere på kunden, uden at dette nødvendigvis skal medføre en pligt til at lade sig momsregistrere i den anden medlemsstat. Dette vil – alt andet lige – betyde mindre administration og færre omkostninger.

Formelt set er ordningen obligatorisk, hvis aftalerne mellem sælger og den fremtidige køber opfylder betingelserne. Både sælger og køber skal føre et register over varer omfattet af denne ordning.

Læs mere om EU-kommissionens harmonisering af momsreglerne pr. 1. januar 2020:

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk