Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


En normaliseret inflation i Danmark. EU-lovgivning med kaskade-effekt. Mennesker, maskiner og Moore ...
3. januar 2024

Nytårshilsen 2024

En normaliseret inflation i Danmark. EU-lovgivning med kaskade-effekt. Mennesker, maskiner og Moore Global. Sådan lyder nogle af temaerne i denne nytårshilsen fra inforevisions Managing Partner Flemming Andreasen.

I forhold til de lidt dystre forventninger til økonomien, vi trådte ind i 2023 med, har året vist sig fra en lysere side. Ved denne tid for et år siden havde krigen i Ukraine og et ustabilt verdensmarked sendt inflationen og renten i vejret og energipriserne på himmelflugt.

Renteniveauet herhjemme er fortsat relativt højt, men både inflation og energipriser er blevet normaliseret, og i slutningen af 2023 så flere SMV-virksomheder mere positivt på både deres egen og Danmarks økonomi, end de gjorde ved årets begyndelse.

Regeringen lancerede for nylig en 2030-plan med initiativer, der bl.a. skal sikre velfærden, styrke den grønne omstilling, øge antallet af fuldtidsbeskæftigede og gøre det mere attraktivt at arbejde. Et kærkomment tiltag i en tid, hvor færre faglærte, små årgange, flere ældre og et generelt ønske om at arbejde mindre presser virksomhederne.

Til gengæld ser fordelene noget mere sparsomme ud for den del af 2030-planen, der handler om at forbedre vilkårene for generationsskifte i virksomheder. Der er afsat 750 mio. kr. til initiativet, men ud fra de oplysninger, der indtil videre foreligger om udmøntningen af planen, bliver det desværre ikke nogen stor hjælp.

Lokal og global på samme tid

Internationalt ser 2024 fortsat intenst ud. Krigene i Ukraine og Gaza raser ufortrødent, klimaforandringerne tiltager, og spændingerne mellem verdens stormagter er bekymrende – ikke mindst set i lyset af det uforudsigelige amerikanske præsidentvalg, som venter forude.

Det er vigtigt, at man som virksomhed kan agere i denne globale, omskiftelige og til tider urolige verden, og det gælder selvsagt også os som revisorer og rådgivere for danske virksomheder og deres ejerledere.

Derfor er vi i 2023 indtrådt i Moore Global, der er et netværk af uafhængige revisions- og rådgivningsfirmaer i 112 lande. Udover at udvide vores faglige kompetencer og geografiske rækkevidde forstærker det inforevisions rådgivning om international lovgivning.

Også det værdimæssige fællesskab med Moore har været afgørende. Vi er blevet en del af et netværk med blik for mennesker og betydningen af relationer. Selv i en stor og international kontekst skal der være et samspil mellem det lokale og globale, mellem personlig kundekontakt og digitale løsninger, mellem faglig udvikling og social trivsel.

EU-lovgivning med kaskade-effekt

Vores indtræden i Moore Global sker også i erkendelsen af, at krige ikke kun føres på slagmarken, men også i cyberspace. Kriminelle hackere angriber både myndigheder samt virksomheders it-systemer.

Det har fået EU til at skærpe kravene til især de store virksomheders cybersikkerhed med et direktiv, der bliver kaldt NIS2. Det får virkning i år, og kravene vil formentlig hurtigt forgrene sig til de mindre og små virksomheder, selvom de ikke formelt er omfattet af lovgivningen.

Samme kaskade-effekt ser vi med EU’s fokus på at forpligte de store virksomheder til at dokumentere og opgøre deres bæredygtige indsatser med et ESG-regnskab. ESG står for Environment, Social og Governance, og regnskabet skal skabe gennemsigtighed ift. virksomhedernes arbejde med miljø og klima, sociale forhold og ledelse. 

ESG-regnskaber vil på sigt blive et krav til flere og flere virksomheder, hvor leverandører, kunder og samarbejdspartnere vil kræve det udarbejdet – også af mindre virksomheder, der ikke formelt er omfattet af kravene.

Mennesker og maskiner

Både i forhold til NIS2 og ESG skal vores kunder have kompetent rådgivning og assistance, og som revisorer ruster vi os til opgaven gennem uddannelse, kompetenceudvikling og videndeling.

Det samme gør vi i forhold til kunstig intelligens (AI). Der er delte meninger om de muligheder og risici, AI fører med sig, og der er al mulig grund til at forholde sig til de etiske, menneskelige, samfunds- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Men at teknologien rummer et massivt potentiale, er der ingen tvivl om.

En undersøgelse foretaget af Moore Global viser, at hovedparten af de mellemstore virksomheder i verden betragter kunstig intelligens som en mulighed for at vokse og udvikle sig. Fx sætter det dem i stand til at automatisere og effektivisere processer, og det kan afhjælpe den støt stigende mangel på arbejdskraft.

I inforevision vil vi udforske potentialet i kunstig intelligens med lige dele kritisk sans og nysgerrighed.

Udvikling, fornyelse og omstilling i inforevision

Vi er 140 mennesker i et hus, der er præget af faglighed, hjælpsomhed og god energi, der løber på tværs af specialer og afdelinger.

Vi har netop budt Micky Jørgensen, Shpend Rasimi og Morten Ahrenst varmt velkommen i inforevisions partnerkreds. De tre tilhører alle den yngre generation, og som Managing Partner glæder jeg mig over inforevisions udvikling, fornyelse og evne til at omstille sig, og vi ser meget frem til deres bidrag i udviklingen af inforevision.

Tak for samarbejdet i det forgangne år. På vegne af hele inforevision ønsker jeg alle et godt og lykkebringende 2024.

Med venlig hilsen

Flemming Andreasen
Managing Partner, statsautoriseret revisor
Mobil: +45 21 71 99 87
fa@inforevision.dk