Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hvornår kan man fradrage moms på personalearrangementer? Se her, hvordan I gør, når I skal ud ...
25. april 2023

Moms på personalearrangementer

Sommersæsonens personalearrangementer nærmer sig, og mange virksomheder er i fuld gang med at planlægge skovture, leje festtelte og musik og bestille løbe- og cykeltøj med logo. Men hvornår kan man egentlig fradrage momsen – og hvornår kan man ikke? Læs med her.

Den momsmæssige håndtering af udgifter til personalearrangementer rejser ofte mange spørgsmål – og med god grund. Reglerne er ganske svære at holde styr på fra arrangement til arrangement. Nogle udgifter kan slet ikke fradrages, andre kan fradrages fuldt ud, og en række udgifter kan fradrages begrænset med en fjerdedel.

Artiklen her beskriver kort de generelle regler for udvalgte personaleudgifter i virksomheder, der udelukkende driver momspligtig virksomhed, og hvor arrangementerne primært er for virksomhedens medarbejdere.

Især disse 3 ting tæller

Retten til momsfradrag for personaleudgifter afhænger af flere forhold, men det er især vigtigt at holde øje med:

1. Hvor holdes arrangementet (i virksomheden eller på fx en restauration?)

2. Hvem deltager (kun medarbejdere eller også kunder, ægtefæller m.v.?)

3. Hvad er arrangementets indhold/formål?

Sted og bespisning

Særligt, når et arrangement omfatter bespisning, har det betydning for momsfradraget, om arrangementet holdes ude i byen eller i virksomhedens egne lokaler.

Moms på udgifter til en sommerfrokost eller anden bespisning, der holdes i virksomhedens egne lokaler, kan ikke fradrages som købsmoms. Men hvis der til arrangementet lejes udstyr, fx borde og stole, kan momsen på disse udgifter fradrages fuldt ud.

Hvis bespisningen sker på en restaurant eller en anden beværtning med tilsvarende servering, kan virksomheden som udgangspunkt fradrage en fjerdedel af momsbeløbet. Det gælder også, selvom samlevere og ægtefæller deltager.

Underholdning, præmier og transport

Om arrangementet holdes i virksomhedens egne lokaler eller ude i byen har dog ingen indflydelse på momsbeløb, der vedrører musik og anden underholdning. Disse udgifter kan nemlig ikke momsfradrages. Det gælder også fx betaling af entré til sportsbegivenheder, koncerter og forlystelser m.v.

Gaver og præmier m.v., som gives eller udloddes til personalet, kan normalt heller ikke momsfradrages.

Men hvis virksomheden arrangerer transport med bus til og fra det sted, hvor personalearrangementet eller festen skal holdes, kan transportudgiften som udgangspunkt momsfradrages fuldt ud.

Motionsløb og deltagergebyrer

Mange virksomheder kombinerer personalearrangementer med deltagelse i motionsløb som fx DHL Stafetten. Den momsmæssige behandling af udgifterne til disse arrangementer kan også give lidt udfordringer.

Hvis arrangementet er et led i en markedsføringsindsats, kan virksomheden få fuldt fradrag for momsen på deltagergebyret – også selvom det dækker pladser i løbet til de ansatte. Der kan naturligvis kun fradrages moms, hvis der er opkrævet moms på fakturaen.

Leje af telt, borde og bænke m.v. vil normalt være fuldt fradragsberettiget.

Hvis I bestiller catering eller indkøber grillmad og sandwiches m.v., som indtages til motionsløbet, på skovturen eller for den sags skyld i virksomhedens egne lokaler, kan momsen ikke fradrages, da dette ikke betragtes som restauration.

Sportstøj og udstyr

Virksomheder kan få momsfradrag for uniformer og andet arbejdstøj til medarbejderne, når tøjet tydeligt er forsynet med virksomhedens navn og logo, og når tøjet er indkøbt og ejet af virksomheden. Det omfatter normalt arbejdstøj til håndværkere, termotøj, sikkerhedssko, lægekitler m.v., som skal bæres på arbejdspladsen.

Hvis I indkøber tøj – fx sportstøj – som udelukkende er til personalets private brug, kan I ikke få momsfradrag.

Men udgifter til sportstøj, der er tydeligt forsynet med virksomhedens navn og logo, og som tilbageleveres til virksomheden efter brug, vil være omfattet af momsfradrag, fordi det kan anses som reklame for virksomheden.

Mere information

Har du brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
Tlf. 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Andre relevante artikler