Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Et selskab kan frit vælge, om det vil betale frivillig acontoskat både i marts og i november ...
16. februar 2021

Selskabers acontoskat for 2021

Senest 20. marts 2021 skal selskaber betale første rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2021. Det er vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, eller om den ordinære rate eventuelt skal sættes ned.

Et selskab kan frit vælge, om det vil betale frivillig acontoskat både i marts og i november eller kun i én af disse måneder. Desuden kan selskabet foretage en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest 1. februar 2022.

Vær opmærksom på rentetillæg ved acontoskat

Vær dog opmærksom på rentetillægget. Normalt bliver det godskrevet ved frivillig indbetaling i marts, hvorimod det skal betales af de frivillige indbetalinger i både november og februar næste år.

I 2020 var tillægget for indbetalinger i marts/november dog 0 %, mens tillægget til den frivillige indbetaling i februar var 0,9 %. Vi kender ikke rentesatserne for 2021 endnu.

Hvornår er frivillig indbetaling af acontoskat en fordel?

Det beror på en individuel vurdering, om det vil være en fordel for et selskab at foretage en frivillig indbetaling og i givet fald hvornår, men det er formentlig ikke en fordel at indbetale inden 20. marts. I stedet kan man vente med at tage stilling til november 2021.

Husk at oprette den frivillige indbetaling i TastSelv Erhverv, inden selve betalingen gennemføres.

Negative renter på indestående i bank

Hvis selskabet betaler negative renter af indestående i egen bank, vil der være en fordel ved indbetale acontoskat i marts 2021, hvis rentetillægget for marts 2021 forbliver uændret på 0%.

Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Raterne kan sættes ned, hvis selskabet forventer, at selskabsskatten for 2021 bliver væsentligt lavere end den beregnede acontoskat. Sidste frist for at nedsætte acontoskatten er 20. marts 2021 (betalingsfristen), og det foregår via TastSelv Erhverv.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til selskabers frivillige betaling af acontoskat, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk