Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Nu synger mange hyldemeter med tykke ringbind på sidste vers. Folketinget har vedtaget en lov, der ...
28. juni 2022

Ny lov om digital bogføring

1. juli 2022 træder en ny lov om bogføring i kraft. Den omfatter de fleste danske virksomheder. Reglerne indfases over en årrække. Her er ændringerne i hovedtræk.

Nu synger mange hyldemeter med tykke ringbind på sidste vers. Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at bilag skal opbevares elektronisk form, og at man skal bruge et digitalt bogføringsprogram.

Den nye lov er et led i en større indsats, der skal dæmme op for snyd, og som skal hjælpe virksomhederne med at undgå fejl i regnskaberne og i indberetninger af skat og moms.

Hvem er omfattet af den nye bogføringslov?

Loven om digital bogføring omfatter:

  • Personligt ejede virksomheder, der har en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk.
  • Selskaber, der er omfattet af regnskabspligt efter årsregnskabsloven – herunder aktie- og anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde uanset størrelse.
  • Foreninger, som driver erhvervsmæssige aktiviteter – typisk foreninger, der er moms- og skattepligtige.
  • Foreninger, som modtager offentlige tilskud.

Hvad betyder bogføringsloven?

Overordnet betyder de nye regler, at man som virksomhed eller forening skal registrere transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Man får også pligt til at oplyse, hvilket bogføringssystem man har anvendt, når man indsender årsrapporten.

De væsentligste ændringer

  • Alt regnskabsmateriale inklusive en sikkerhedskopi skal opbevares digitalt i skyen i mindst fem år.
  • Registreringer skal dateres og henvise til et bilag, og der skal tages en sikkerhedskopi af registreringerne regelmæssigt.
  • Ændringer i registreringer eller bilag skal fremgå af systemet.
  • Gendannelse af bogføringsdata skal ske i et maskinlæsbart format.
  • Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol, hvis en virksomhed har fravalgt revision eller ikke har indsendt den første årsrapport.
  • Der er mulighed for at give bøder på op til 1,5 mio. kr., hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Hvornår træder loven i kraft?

Dele af den nye bogføringslov træder i kraft 1. juli 2022, men kravet om digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække. Kravet vil tidligst gælde fra 1. januar 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D) og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over 300.000 kroner.

De konkrete krav til udbyderne af bogføringssystemerne udarbejdes af Erhvervsstyrelsen, som offentliggør kravene senest 1. januar 2023. Derefter skal systemerne godkendes og registreres i løbet af 1. halvår 2023.

Skal vi hjælpe dig med digital bogføring?

I inforevision lever vi fuldt ud op til reglerne i den nye bogføringslov.

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med bogføringen i dit selskab eller din virksomhed, er du velkommen til at kontakte inforevisions erhvervsservice. Du kan læse mere om os her.

Micky Jørgensen
Afdelingsleder, Interim og Erhvervsservice
T 39 53 57 34
myj@inforevision.dk