Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Virksomheder med B2B-salg i EU skal indberette salget i VIES-databasen og angive momsen i Rubrik B. ...
8. april 2022

EU-salg: Øget kontrol af moms

Virksomheder med B2B-salg i EU skal indberette salget i VIES-databasen og angive momsen i Rubrik B. Skattestyrelsen har øget kontrollen efter kritik.

Efter en omfattende undersøgelse har Rigsrevisionen udtalt hård kritik af Skattestyrelsens momskontrol med EU-handler. Kritikken går på to punkter: 

1. Virksomheders kontrol af deres kunder i VIES (det fælleseuropæiske system til momskontrol)

2. Sammenhængen mellem virksomheders momsangivelse i Rubrik B og indberetning til EU-salgslisten.

Rigsrevisionen mener, at den utilstrækkelige kontrol øger risikoen for momssvig i Danmark og de øvrige EU-lande.

Skattestyrelsen har meddelt, at den vil være ekstra opmærksom på differencen mellem ”Rubrik B – varer” på momsangivelsen kontra EU-salg uden moms samt på de løbende tjek i VIES.

”Virksomheder, der har differencer mellem det, de indberetter på momsangivelsen og det, de indberetter til VIES, vil opleve øget og målrettet vejledning for at få nedbragt differencerne. Skattestyrelsen har desuden afsat flere ressourcer til momskontrol baseret på oplysningerne i VIES,” skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Tjek dine EU-kunders eksistens i VIES

For at kunne sælge til EU-kunder uden moms, er det et krav, at der er tale om en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land.

Det er også et krav, at man som dansk virksomhed kan bevise, at den købende virksomhed rent faktisk eksisterer. Det kan man kontrollere i VIES-databasen. Her kan man se, om kundens CVR-nummer og adresse passer sammen. Hvis det er tilfældet, beviser det kundens eksistens, og man kan sælge varer uden moms. Husk at gemme dokumentationen for, at I har kontrolleret kunden.

Praksis er, at man som sælgende virksomhed skal tjekke oplysningerne, når man indgår i en ny kunderelation og derefter en gang i kvartalet.

Momsangivelse og indberetning af EU-salg skal stemme overens

Når en virksomhed sælger varer til virksomheder i andre EU-lande, kan det – hvis reglerne er opfyldt – ske med henvisning til omvendt betalingspligt, hvor køber og ikke sælger skal afregne momsen.

Disse varesalg skal indberettes i ”Rubrik B – varer” på momsangivelsen. Salgene skal også indberettes til EU-salgslisten. Beløbene i ”Rubrik B – varer” og EU-salgslisten skal gerne stemme overens. 


Fakta: Hvad er VIES?

VIES er et fælleseuropæisk momskontrolsystem, hvor virksomhederne indberetter deres EU-salg. Det sker som supplement til de oplysninger, der skal indberettes på virksomhedernes momsangivelse. Systemet er etableret for at styrke myndighedernes kontrol af momssvig ved EU-handel.

Virksomheder med salg til andre virksomheder i EU har pligt til at indberette deres EU-salg til VIES. Disse indberetninger skal stemme overens med virksomhedens indberetninger om EU-salg på momsangivelsen. VIES bruges altså ikke til at opkræve moms, men som et af flere værktøjer til at kontrollere, at virksomhederne betaler den moms, de skal.

Databasen omfatter alle EU-lande undtagen Tyskland og Spanien. Se VIES her.


Mere information

Hvis du ønsker assistance eller rådgivning i forbindelse med EU-handel, er du velkommen til at kontakte inforevision afdeling for skat, moms og afgifter.

Nana Johansson
Momsrådgiver
T: 39 53 5005
nan@inforevision.dk

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk