Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Der kan være fradrag at hente og penge at spare, hvis du giver privatøkonomien et lille eftersyn, ...
15. december 2023

6 tips til skatten inden nytår

Aktier, pension, gaver og velgørenhed. Der kan være fradrag at hente og penge at spare, hvis du giver privatøkonomien et lille eftersyn, inden indkomståret 2023 slutter.

1. Betal restskat før årsskiftet

Hvis du betaler din restskat for 2023 inden årsskiftet, slipper du for at betale renter af beløbet. Skattestyrelsen sender først årsopgørelserne ud i midten af marts 2024, men din revisor kan hjælpe med at estimere en eventuel restskat, inden året slutter.

Fra den 1. januar 2024 og frem til betalingstidspunktet skal du betale renter af en eventuel restskat. Til og med den 1. juli er den såkaldte dag-til-dag-rente på ca. 5,5 % p.a.

Hvis du venter med at betale til efter den 1. juli – eller lader restskatten indregne i forskudsskatten for 2025 – kommer du til at betale et fast rentetillæg på 7,5 %. Bemærk, at du højst kan indregne 23.972 kr. inkl. procenttillæg i forskudsskatten for 2025.

Restskat kan opstå, hvis fx:

  • din personlige indkomst er højere end dét, du har forskudsregistreret, og du skal betale topskat
  • du har modtaget et stort udbytte
  • dine fradrag er mindre end dét, du har forskudsregistreret – det kan fx være et lavere befordringsfradrag som følge af flere hjemmearbejdsdage.

2. Udnyt fradrag på pension

Tjek op på, om du har brugt alle dine muligheder for fradragsberettigede pensionsindbetalinger i 2023. Her kan du læse mere om, hvordan man sparer penge i skat ved at skyde penge ind på pension.

Alle kan foretage pensionsindbetalinger, men hvis du betaler topskat, er fradragsværdien størst.

3. Gaver til børn og nærtstående

Hvert år fastsætter Skattestyrelsen et beløb, der angiver maksimum for, hvad man kan give i afgiftsfri gave til bl.a. børn og børnebørn. I 2023 er grænsen på 71.500 kr.
Gaver til svigerbørn af en værdi på 25.000 kr. eller derunder er ligeledes afgiftsfrie.

4. Gennemgå din aktiebeholdning

Børsnoterede aktier:

Hvis du som privat aktionær har modtaget aktieudbytte eller solgt børsnoterede aktier med gevinst i løbet af året, kan det muligvis være en fordel at realisere et tab på andre aktier inden årsskiftet. Det skyldes, at tab på nogle aktier kan modregnes i gevinster/udbytter, inden skatten bliver beregnet. Tab, der overstiger årets gevinster/udbytter, kan kun fremføres til modregning i senere års gevinster/udbytter på børsnoterede aktier.

For nogle vil det være en fordel at sælge aktier med gevinst inden årsafslutningen, hvis årets aktieindkomst er mindre end 58.900 kr. Al aktieindkomst under 58.900 kr. bliver beskattet med 27 % (117.800 kr. for ægtefæller). Aktieindkomst derudover bliver beskattet med 42 %.

Aktier fra ikke-regulerede markeder (unoterede aktier):

Fra 1. januar 2024 kan du som privat investor ikke længere trække tab fra på aktier, der er noteret på ikke-regulerede markeder som fx First North. Det er konsekvensen af et lovforslag, der ventes vedtaget i Folketinget.

Med de nye regler bliver unoterede aktier – der handles på en multilateral handelsfacilitet som fx First North – skattemæssigt sidestillet med børsnoterede aktier, når det gælder tab. Hvor skatteværdien af tab på unoterede aktier i dag kan modregnes i fx lønindkomsten, vil det fremover kun kunne modregnes i andre gevinster på børsnoterede aktier, som beskrevet ovenfor.

Der er ikke lagt op til en overgangsregel. De nye regler vil altså gælde for aktier, der allerede er i beholdning ved udgangen af 2023.

Har du en personlig beholdning af aktier, som er unoterede/på ikke-regulerede markeder, og som har tabt værdi i årets løb, kan det være relevant at overveje et salg inden årets udgang. Dermed kan du modregne skatteværdien af tabet i din skattepligtig indkomst for 2023.

5. Aktiesparekonto med potentiale

En aktiesparekonto er en lidt overset mulighed for at spare penge i skat, når man investerer i aktier. Den giver mulighed for at slippe med en aktiebeskatning på 17 % i forhold til den normale beskatning på 27 % eller 42 %.

Man må oprette én konto pr. person, og der er regler for hvilke værdipapirer, der må indgå. Du beskattes med 17 % af afkastet, som opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang.

Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten bliver beregnet og betalt af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

I 2023 er indskudsloftet på 106.600 kr. Har du en aktiesparekonto i forvejen, må du indskyde forskellen mellem de 106.600 kr. og kursværdien af aktierne pr. 31. december 2022.

Derudover er det tilladt at fylde kontoen op (investere) med det beløb, der blev betalt i skat det foregående år – også selvom det overstiger årets loft. Indskudsloftet forventes at blive hævet trinvist til 135.000 kr. frem til 2026.

Hvis værdien af investeringerne falder, kan tabet ”gemmes” til modregning i eventuelle fremtidige gevinster. Kontoen er et lukket kredsløb, så du kan kun bruge fremførte fradrag på aktiesparekontoen. Hvis kontoen ikke holdes åben, går eventuelle tabsfradrag tabt.

6. Giv til velgørenhed

Du kan få fradrag for gaver til forskellige godkendte velgørende foreninger. Du kan få fradrag for op til 17.700 kr. i 2023. Et fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. til den forening, som modtager bidraget, og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skattestyrelsen.

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år. 

Yderligere informationer

Har du brug for rådgivning eller assistance, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk