Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Der kan være penge at spare og skattefordele at hente, hvis du giver privatøkonomien et lille ...
26. november 2021

6 tips til skatten inden nytår

Der kan være penge at spare og skattefordele at hente, hvis du giver privatøkonomien et lille eftersyn, inden indkomståret 2021 slutter. Her er 6 tips.

1. Betal din restskat inden året går på hæld

Hvis du betaler din restskat for 2021 inden årsskiftet, slipper du for at betale renter af beløbet. Skattestyrelsen sender først årsopgørelserne ud i midten af marts 2022, men din revisor kan hjælpe med at estimere en eventuel restskat, inden året slutter.

Fra den 1. januar 2022 og frem til betalingstidspunktet skal du betale renter af en eventuel restskat. Til og med den 1. juli er den såkaldte dag-til-dag-rente på 1,8 % p.a.

Hvis du venter med at betale til efter den 1. juli – eller lader restskatten indregne i forskudsskatten for 2023 – kommer du til at betale et fast rentetillæg på 3,8 %. Bemærk, at du højst kan indregne 22.214 kr. inkl. procenttillæg i forskudsskatten for 2023.

Satserne ovenfor er 2020-satser. Rentesatserne for 2021 bliver offentliggjort i december.

Restskat kan opstå, hvis fx:

  • din personlige indkomst er højere end dét, du har forskudsregistreret, og du skal betale topskat
  • du har modtaget et stort udbytte eller har værdipapirer med gevinst
  • dine fradrag er mindre end dét, du har forskudsregistreret – det kan fx være et lavere befordringsfradrag som følge af flere hjemmearbejdsdage pga. Covid-19

2. Udnyt fradragsberettigede pensionsindbetalinger

Tjek op på, om du har brugt alle dine muligheder for fradragsberettigede pensionsindbetalinger i 2021. Du kan læse mere her om, hvordan man sparer penge i skat ved at skyde penge ind på pension.

Alle kan foretage pensionsindbetalinger, men hvis du betaler topskat, er fradragsværdien størst.

3. Gør brug af håndværker- og servicefradraget

I 2021 er fradraget for både håndværkerudgifter og serviceudgifter på 25.000 kr. pr. person. Det falder væsentligt i 2022 – nemlig til henholdsvis 12.900 kr. for håndværkerydelser og 6.400 kr. for serviceydelser.

Selve arbejdet skal være udført inden årets udløb, og betalingen skal ske senest 28. februar 2022.

Vær opmærksom på, at regeringen i forbindelse med finansloven varsler at fradraget vedrørende håndværkerudgifter bortfalder med virkning fra 1. april 2022. Fradraget for serviceydelser forventes at blive uændret.

Læs mere om forskudsopgørelsen for 2022 og næste års fradrag her.

4. Formueplanlægning i form af gaver til børn

Hvert år fastsætter Skattestyrelsen et beløb, der angiver maksimum for, hvad man kan give i afgiftsfri gave til bl.a. børn og børnebørn. I 2021 er grænsen på 68.700 kr.

Gaver til svigerbørn af en værdi på 24.000 kr. eller derunder er ligeledes afgiftsfrie.

Læs mere om gaver til nærtstående familiemedlemmer her.

5. Gennemgå din aktieportefølje

Hvis du som privat aktionær har modtaget aktieudbytte eller solgt børsnoterede aktier med gevinst i løbet af året, kan det muligvis være fordelagtigt at realisere et tab på andre aktier inden årsskiftet. Det skyldes, at tab på nogle aktier kan modregnes i gevinsten, inden skatten bliver beregnet.

For nogle vil det være en fordel at sælge aktier med gevinst inden årsafslutningen, hvis årets aktieindkomst er mindre end 56.500 kr. Al aktieindkomst under 56.500 kr. bliver beskattet med 27 % (113.000 kr. for ægtefæller). Aktieindkomst derudover bliver beskattet med 42 %.

Din revisor kan hjælpe dig med at optimere skatten på dine aktier.

6. Spar skat på aktiegevinst med en aktiesparekonto

En aktiesparekonto er en lidt overset mulighed for at spare penge i skat, når man investerer i aktier. Den giver mulighed for at slippe med en aktiebeskatning på 17 % i forhold til den normale beskatning på 27 % eller 42 %.

Man må oprette én konto pr. person, og der er regler for, hvilke værdipapirer der må indgå. Du beskattes med 17 % af afkastet, som opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang.

Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten bliver beregnet og betalt af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

I 2021 er indskudsloftet på 102.300 kr. Har du en aktiesparekonto i forvejen, må du indskyde forskellen mellem de 102.300 kr. og kursværdien af aktierne pr. 31. december 2020. Derudover er det tilladt at fylde kontoen op (investere) med det beløb, der blev betalt i skat det foregående år – også selvom det overstiger årets loft. 

Hvis værdien af investeringerne falder, kan tabet ”gemmes” til modregning i eventuelle fremtidige gevinster. Kontoen er et lukket kredsløb, så du kan kun bruge fremførte fradrag på aktiesparekontoen. Hvis kontoen ikke holdes åben, går eventuelle tabsfradrag tabt.

Yderligere informationer

Har du brug for rådgivning eller assistance, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Elisabeth Toft
Skatterådgiver
T:39 53 50 16
elt@inforevision.dk