Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Der kan være penge at spare og skattefordele at hente, hvis du giver privatøkonomien et lille ...
13. december 2022

6 tips til skatten inden nytår

Der kan være penge at spare og skattefordele at hente, hvis du giver privatøkonomien et lille eftersyn, inden indkomståret 2022 slutter. Her er 6 tips.

1. Betal din restskat inden året går på hæld

Hvis du betaler din restskat for 2022 inden årsskiftet, slipper du for at betale renter af beløbet. Skattestyrelsen sender først årsopgørelserne ud i midten af marts 2023, men din revisor kan hjælpe med at estimere en eventuel restskat, inden året slutter.

Fra den 1. januar 2023 og frem til betalingstidspunktet skal du betale renter af en eventuel restskat. Til og med den 1. juli er den såkaldte dag-til-dag-rente på 1,7 % p.a.

Hvis du venter med at betale til efter den 1. juli – eller lader restskatten indregne i forskudsskatten for 2024 – kommer du til at betale et fast rentetillæg på 3,7 %. Bemærk, at du højst kan indregne 22.502 kr. inkl. procenttillæg i forskudsskatten for 2024.

Restskat kan opstå, hvis fx:

  • din personlige indkomst er højere end dét, du har forskudsregistreret, og du skal betale topskat
  • du har modtaget et stort udbytte
  • dine fradrag er mindre end dét, du har forskudsregistreret – det kan fx være et lavere befordringsfradrag som følge af flere hjemmearbejdsdage.

2. Udnyt fradragsberettigede pensionsindbetalinger

Tjek op på, om du har brugt alle dine muligheder for fradragsberettigede pensionsindbetalinger i 2022. Her kan du læse mere om, hvordan man sparer penge i skat ved at skyde penge ind på pension.

Alle kan foretage pensionsindbetalinger, men hvis du betaler topskat, er fradragsværdien størst.

3. Formueplanlægning i form af gaver til børn

Hvert år fastsætter Skattestyrelsen et beløb, der angiver maksimum for, hvad man kan give i afgiftsfri gave til bl.a. børn og børnebørn. I 2022 er grænsen på 69.500 kr.

Gaver til svigerbørn af en værdi på 24.300 kr. eller derunder er ligeledes afgiftsfrie.

4. Gennemgå din aktieportefølje

Hvis du som privat aktionær har modtaget aktieudbytte eller solgt børsnoterede aktier med gevinst i løbet af året, kan det muligvis være fordelagtigt at realisere et tab på andre aktier inden årsskiftet. Det skyldes, at tab på nogle aktier kan modregnes i gevinsten, inden skatten bliver beregnet.

For nogle vil det være en fordel at sælge aktier med gevinst inden årsafslutningen, hvis årets aktieindkomst er mindre end 57.200 kr. Al aktieindkomst under 57.200 kr. bliver beskattet med 27 % (114.400 kr. for ægtefæller). Aktieindkomst derudover bliver beskattet med 42 %.

Din revisor kan hjælpe dig med at optimere skatten på dine aktier.

5. Spar skat på aktiegevinst med en aktiesparekonto

En aktiesparekonto er en lidt overset mulighed for at spare penge i skat, når man investerer i aktier. Den giver mulighed for at slippe med en aktiebeskatning på 17 % i forhold til den normale beskatning på 27 % eller 42 %.

Man må oprette én konto pr. person, og der er regler for, hvilke værdipapirer der må indgå. Du beskattes med 17 % af afkastet, som opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang.

Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten bliver beregnet og betalt af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

I 2022 er indskudsloftet på 103.500 kr. Har du en aktiesparekonto i forvejen, må du indskyde forskellen mellem de 103.500 kr. og kursværdien af aktierne pr. 31. december 2021. Derudover er det tilladt at fylde kontoen op (investere) med det beløb, der blev betalt i skat det foregående år – også selvom det overstiger årets loft. 

Hvis værdien af investeringerne falder, kan tabet ”gemmes” til modregning i eventuelle fremtidige gevinster. Kontoen er et lukket kredsløb, så du kan kun bruge fremførte fradrag på aktiesparekontoen. Hvis kontoen ikke holdes åben, går eventuelle tabsfradrag tabt.

6. Giv penge til velgørenhed

Du kan få fradrag for gaver til forskellige godkendte velgørende foreninger. Du kan få fradrag for op til 17.200 kr. i 2022.

Et fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. til den forening, som modtager bidraget, og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skattestyrelsen.

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

Yderligere informationer

Har du brug for rådgivning eller assistance, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk