Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er utroligt vigtigt, at selskaber overholder fristerne for at indberette regnskab. Risikoen er ...
19. maj 2017

Det er utroligt vigtigt, at selskaber overholder fristerne for at indberette regnskab. Risikoen er bøder og i yderste konsekvens tvangsopløsning. Husk at tjekke den digitale postkasse.

Uanset, om du driver virksomhed i selskabsform, eller om du har en personligt drevet virksomhed, skal du holde godt øje med myndighedernes frister.

Regnskaber

Selskaber skal indberette regnskab til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis regnskabsåret slutter 31. december, falder fristen for at indberette altså den 31. maj. Hvis fristen bliver overskredet, sender Erhvervsstyrelsen en rykker til selskabets digitale postkasse.

Rykkeren har to frister: Selskabet har otte dage til at indberette regnskabet, og nedtællingen begynder den dag, Erhvervsstyrelsen sender rykkeren. Overholder selskabet fristen på de otte dage, sker der ikke mere, men hvis fristen overskrides, får hvert medlem af selskabets øverste ledelse bøder på 500 – 3.000 kroner, afhængig af hvor sent regnskabet indberettes.

Er regnskabet fortsat ikke indberettet inden for fire uger, kan Erhvervsstyrelsen uden varsel sende selskabet til tvangsopløsning. Selskabet kan anmode om genoptagelse på visse betingelser, men ikke hvis det tidligere været sendt til tvangsopløsning.

Selvangivelse

Fristen for at indsende selskabets selvangivelse til SKAT er 30. juni 2017. En overskridelse af fristen koster et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides – dog højst 5.000 kr.

For selskaber, der indgår i sambeskatning, gælder det maksimale skattetillæg på 5.000 kr. pr. selskab. Det samlede skattetillæg opkræves på administrationsselskabets årsopgørelse.

Vær opmærksom på, at SKAT kun skal have elektronisk indberetning af selvangivelsen. Regnskabet skal ikke indsendes.

Personligt drevne virksomheder

Personligt drevne virksomheder skal ikke aflevere regnskab, men blot indberette selvangivelsen elektronisk til SKAT. Som hovedregel slutter regnskabsåret 31. december, og fristen for at indberette selvangivelsen er senest 1. juli. Overskridelser koster et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides – dog højst 5.000 kr. i alt.

Hvis den skattepligtige indkomst ikke overstiger 467.300 kr., er skattetillægget dog 100 kr. pr. dag og højst 2.500 kr. i alt.

Mere information

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte inforevision på info@inforevision.dk, tlf. 39 53 50 00.