Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af udenlandsk moms vedrørende kalenderåret 2022 er ...
14. august 2023

Få udenlandsk moms retur

Mange virksomheder glemmer – eller undlader – at søge om tilbagebetaling af moms, de har betalt i udlandet. Men der kan være mange penge at hente. Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af udenlandsk moms vedrørende kalenderåret 2022 er den 30. september 2023. Læs mere om ordningen, og hvordan du søger.

Du kan ikke trække udenlandsk moms fra i et dansk momsregnskab. Du kan heller ikke trække udenlandsk moms fra i dit skatteregnskab, hvis du ikke søger om at få den tilbagebetalt, siger SKAT.

Så hvis du eller dine medarbejdere ofte rejser i udlandet og har udgifter til fx udlejningsbiler, hotelophold, restaurantbesøg, konferencer og messer m.v., kan det være en god idé at overveje at søge om tilbagebetaling af moms, så den ikke ender som en ikke-fradragsberettiget udgift.

Momsrefusion kan i langt de fleste tilfælde betale sig, også selvom opgaven eventuelt løses af revisor.

Beløbsgrænser

Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande er betinget af, at virksomheden ikke har haft registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land, fordi momsfradrag ellers skal ske ved brug af lokal momsregistrering og momsfradrag på den udenlandske momsangivelse.

En ansøgning må maksimalt omfatte ét kalenderår. Virksomheder, som ønsker at søge moms retur løbende, skal have et momstilgodehavende på over 3.000 kr., der omfatter en periode på minimum tre måneder. Hvis der indsendes ansøgning om refusion, der omfatter et helt kalenderår, skal momsbeløbet mindst udgøre 400 kr.

Ansøgningsfrist og udbetaling

Sidste frist for at søge om tilbagebetaling er den 30. september i det efterfølgende år. En udgift afholdt i kalenderåret 2022 skal altså søges retur senest 30. september 2023. I inforevision anbefaler vi dog altid, at ansøgningen sættes i gang hurtigst muligt.

Det land, der skal tilbagebetale momsen, har som udgangspunkt fire måneder til at behandle ansøgningen og udbetale momsbeløbet. Det kan dog tage længere tid, hvis landet beder om supplerende oplysninger.

Købene har koder

Alle køb i udlandet har koder fra 1-10. Koderne skal bruges til at inddele omkostningerne i hovedområder, når du søger, og de omfatter følgende:

1 = Brændstof
2 = Udlejning af transportmidler
3 = Udgifter vedrørende transportmidler
4 = Vejafgift og bompenge
5 = Rejseomkostninger (taxi, bus, tog m.v.)
6 = Udgifter til logi
7 = Fødevarer, drikkevarer og restaurantydelser
8 = Udgifter til entre til messer og lignende
9 = Udgifter til underholdning, repræsentation m.v.
10 = Andre udgifter

Flere EU-lande stiller krav om en yderligere specifikation i underkoder. Flere lande stiller også krav om, at der skal vedhæftes kopi af købsbilag, hvis fakturaværdien overstiger visse beløbsgrænser. Det land, du søger momsrefusion fra, har altid mulighed for at bede om yderligere dokumentation.

Hvis din virksomhed både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, skal du oplyse virksomhedens fradragsprocent (prorata sats), medmindre udgiften kan henføres udelukkende til de momspligtige aktiviteter.

Hvilke udgifter kan godtgøres?

Det er momsfradragsreglerne i det land, hvor udgiften er afholdt, der er afgørende for hel eller delvis refusion af moms. Selvom momsreglerne generelt er ens inden for EU, er der alligevel en lang række forskelle – især på momsfradragsretten på de udgiftstyper, som er nævnt ovenfor under koderne 1-9.

I inforevision anbefaler vi, at du undersøger fradragsreglerne i de enkelte lande, før du udfylder ansøgningen. Her kan vi hjælpe.

Tilbagesøgning af moms i EU-lande

I praksis søger du om tilbagebetalingen ved at indsende en elektronisk anmodning via TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside. Herefter sørger Skattestyrelsen for at sende anmodningen videre til den aktuelle medlemsstat.

Du får adgang til ordningen via “profiloplysninger” i TastSelv Erhverv. Hvis du i stedet ønsker at lade revisor stå for ansøgningen, kan du give ham/hende autorisation – ligeledes via TastSelv Erhverv.

Udfyldelse af anmodningen via TastSelv Erhverv sker ved, at virksomheden indtaster en række generelle oplysninger, herunder navn, adresse, branchekode, ansøgningsperiode, bankoplysninger m.v., og en række fakturaspecifikke oplysninger.

Det er muligt at udfylde anmodningen på dansk. Skattestyrelsen sørger herefter for den fornødne oversættelse, inden ansøgningen ekspederes videre til det land, som skal refundere momsbeløbene.

Tilbagesøgning af moms i lande udenfor EU

Også lande uden for EU, f.eks. Norge og Schweiz, giver mulighed for refusion af moms afholdt i landet. Flere af disse lande har regler, der i mange henseender følger de samme principper, som findes inden for EU. Du bør altid undersøge, hvad der gælder for hvert enkelt land. Fristerne for ansøgning om momsrefusion kan også variere og er ofte kortere end inden for EU.

Danske virksomheder, der vil søge om momsrefusion fra et land uden for EU, skal oftest sende en blanket til skattemyndighederne i det land, de søger tilbagebetaling fra. Blanketten får du ved at henvende dig til landets ambassade i Danmark.

Mere information

Har du brug for rådgivning om eller assistance til ansøgning om momsrefusion, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.