Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Betalinger af A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 bliver udskudt med hhv. 3,5 måneder og 6 ...
15. marts 2023

Betaling af A-skat og AM-bidrag udskydes

De høje energipriser presser mange virksomheder på likviditeten, og med en bred politisk aftale om inflationshjælp udskydes betalinger af A-skat og AM-bidrag for ca. 57 mia. kr.

Aftalen om inflationshjælp er indgået mellem regeringen og en række af Folketingets partier.

Konkret betyder aftalen, at betalinger af A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 bliver udskudt med hhv. 3,5 måneder og 6 måneder. Udskydelsen omfatter alle virksomheder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fristerne for indberetning er de samme som altid. Der er kun betalingsfristerne, der er er rykket.

Betalingsfrister for udskudte skatter 2023

Her kan du se de nye betalingsfrister for hhv. små og mellemstore samt store virksomheder.

Periode Frist for indberetning Betalingsfrist
Små og mellemstore virksomheder (årligt AM-bidrag under 250.000 kr. og A-skat under 1 mio. kr.)
Juni 2023 10. juli 31. oktober 2023
Juli 2023 10. august 12. februar 2024
Periode Frist for indberetning Betalingsfrist
Store virksomheder (årligt AM-bidrag over 250.000 kr. og/eller A-skat over 1 mio. kr.)
Juli 2023 31. juli 10. november 2023
August 2023 31. august 29. februar 2024

Eksempel – en mindre virksomhed

En virksomhed med 10 medarbejdere afregner samlet set ca. 80.000 kr. om måneden i AM-bidrag og A-skat. I stedet for at betale A-skat og AM-bidrag i juli, skal virksomheden betale de 80.000 kr. i oktober/november. Desuden skal virksomheden ikke betale A- skat og AM-bidrag i august, men først i februar 2024.

Mere information

Du finder hele aftaleteksten og en række faktaark på Finansministeriets hjemmeside.

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med indberetning og betaling af skatter, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
+45 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen 
Skattekonsulent
+45 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk