Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Afskrivningssatsen for bygninger/installationer er fra og med 2023 sat ned fra 4 % til 3 ...
27. januar 2023

Ny lov om afskrivning på ejendomme

Regeringen har sat afskrivningssatsen for bygninger/installationer ned med 1 %.

Med vedtagelsen af et nyt lovforslag har Regeringen ændret de skattemæssige afskrivninger på ejendomme. Det betyder, at afskrivningssatsen for bygninger/installationer fra og med 2023 er sat ned fra 4 % til 3 %.

Ændringen gælder dog kun for ejendomme, der købes i 2023 eller senere. Ejendomme, der er erhvervet før 2023, kan stadig anvende afskrivningssatsen på 4 %, men foretager du fremover forbedringer eller ombygninger på disse ejendomme, gælder afskrivningssatsen på 3 %. 

Kort om afskrivning på ejendomme og installationer

Som udgangspunkt kan du afskrive på bygninger, der anvendes til erhvervsmæssige formål – dog med undtagelse af bygninger, der udlejes til beboelse eller anvendes til fx kontor eller lægeklinikker mv. Du kan ikke afskrive på grunde. Der kan dog godt afskrives på særlige installationer i fx kontorbygninger, selvom der ikke kan foretages afskrivning på bygningen.

Yderligere informationer

Hvis du ønsker rådgivning eller assistance i forbindelse med skattemæssige afskrivninger eller ejendomsbeskatning, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk