Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


56 % skat på benzin placerer Danmark i top 10 i global ...
4. oktober 2018

UHY: Danske skatter og afgifter på brændstof i verdens top 10

En analyse fra UHY viser, at danske virksomheder og forbrugere belastes af skatter og afgifter på brændstof, som er 14% højere end gennemsnittet på verdensplan. 56 % skat på benzin placerer Danmark i top 10 i analysen. Europæiske skatter og afgifter rangerer højere end hos andre førende økonomier, inkl. USA og Japan.

Danske virksomheder belastes af skatter og afgifter [1], der i forhold til den samlede brændstofpris gennemsnitlig er 14% højere end på verdensplan, hvilket er en betydelig ulempe og potentielt kan medføre lavere vækst.

Det viser en ny analyse fra UHY – det internationale netværk af uafhængige revisions- og konsulenthuse, som inforevision er medlem af.

Danmark i top 10 med bl.a. Frankrig, England og Tyskland

UHY forklarer, at i Danmark udgør skatter gennemsnitligt 56% af prisen på benzin og 48% af prisen på diesel. Det globale gennemsnit er på henholdsvis 50% og 44%.

Skatter og afgifter udgør 60% af dieselprisen i UK, som er det højeste niveau i analysen. Tyskland ligger på 53%.

Med 64% ligger Frankrig øverst på listen, målt på omkostningen til skatter og afgifter i procent af den samlede benzinpris.

Danmark ligger helt i top i UHY-analysen målt på den samlede omkostning til en tankfuld [2] benzin (160 USD [3] (1.013.DKK)).

Særligt punktafgifter på benzin og diesel udgør en væsentlig del af brændstoffets samlede pris i Danmark, når der oveni selve brændstofprisen tillægges punkafgifter og ikke mindst moms på 25 %. Punkafgifterne for brændstof til landbruget m.fl. er dog fjernet, da landbrugsvirksomheder m.fl. kan indkøbe farvet diesel afgiftsfrit.

Lavere skatter og afgifter uden for Europa

Blandt betydende økonomier uden for Europa udgør skatter og afgifter en væsentlig lavere andel af prisen på benzin og diesel. Fx:

  • Japan, hvor 42% af prisen på benzin og 33% på diesel er skatter og afgifter
  • Canada, hvor skatter og afgifter udgør 35% af prisen på benzin og 32% på diesel
  • USA [4], der ligger lavt med kun 17% skatter og afgifter på benzin og 18% på diesel

Højere skatter og afgifter på brændstof betyder, at den samlede omkostning, ved fylde tanken på en Ford Transit van, udgør 135 USD (855 DKK) i gennemsnit i Europa og 160 USD (1.013 DKK) i Danmark. På verdensplan er gennemsnitsprisen 111 USD (703 DKK).

UHY forklarer, at de højere skatter og afgifter på brændstof i Europa er hovedårsagen til de højere priser på benzin og diesel.

Høje brændstofpriser kan hæmme væksten

Prisen for at fylde tanken på en Ford Transit van med diesel er gennemsnitligt 24% højere blandt de europæiske lande og 10% højere i Danmark. Da diesel er den mest anvendte brændstof type for erhvervskøretøjer, betyder dette en betydelig byrde for virksomhederne.

– Højere brændstofpriser rammer næsten alle brancher og kan i sidste ende hæmme væksten i Danmark. Størrelsen af danske skatter og afgifter på brændstof medfører, at brændstof er meget dyr i Danmark. Hertil kommer, at visse bilejere også betaler høje registreringsafgifter. Særlige kørertøjer og kørertøjer over 4 ton pålægges dog ikke registreringsafgift, og varebiler pålægges kun reduceret registreringsafgift. I sidste ende kan dette samlet set have en betydning for den økonomiske vækst, siger partner i inforevision, Vibeke Reyes Düring Jensen, og hun fortsætter:

– Alle regeringer bruger skatter og afgifter på brændstof som et værktøj til at begrænse drivhuseffekten og til finansiering af infrastrukturprojekter. Men for virksomhederne, specielt små og mellemstore virksomheder, kan disse omkostninger udgøre en betydelig del af de samlede driftsomkostninger, specielt inden for handel og transport brancherne. Der skal være en balance for at sikre, at brændstofomkostningerne og omkostningerne til skatter og afgifter ikke bliver uoverkommelige. De forholdsvise lavere niveauer blandt de betydende økonomier, specielt Canada, sammenlignet med Europa viser, at balancen kan skride.”

Kontakt

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
M: 21 71 99 80
vd@inforevision.dk

[1] Skatter omfatter også moms, som kan være helt eller delvist fradragsberettiget i visse lande
[2] Tankstørrelse: 80 liter
[3] USD kurs 26/9/18: 6,33 DKK
[4] Tallene for USA er baseret på et gennemsnit af priserne i de enkelte stater