Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Sælger du for mere end 10.000 euro til private indenfor EU, skal du ikke momsregistreres i hvert ...
18. maj 2022

Kort og godt om One stop moms

Sælger du for mere end 10.000 euro til private indenfor EU, skal du ikke momsregistreres i hvert enkelt land, men kun i det land, hvor din virksomhed er etableret og drives fra.

Skatteministeriet har moderniseret de danske momsregler for fjernsalg af varer til private kunder bosiddende i andre EU-lande. De samme regler er indført samtidigt i resten af EU.

Et af tiltagene er en lempelse af reglerne for momsregistrering i andre EU-lande. Siden 1. juli 2021 har du kunnet nøjes med at registrere din virksomhed i One stop moms-ordningen (OSS-ordningen) i det land, hvor din virksomhed er etableret og drives fra.

Her kan du læse mere om, hvad One stop moms er, og hvad den betyder for din virksomhed.

OSS-ordningen med fjernsalgsgrænse på 10.000 euro

Fjernsalg er en betegnelse for salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande (også kaldet B2C-salg). Varen bliver enten direkte eller indirekte transporteret af sælgeren til køberen – det kan fx være fra en webshop i Danmark til en privatperson i et andet EU-land.  

Med One stop moms er EU-landenes nationale beløbsgrænser for fjernsalg ophævet, og der er indført én fælles fast lav EU-fjernsalgsgrænse på 10.000 euro om året for salg til private.

I praksis vil det sige, at en dansk virksomhed, der samlet sælger for mere end 10.000 euro til private i et eller flere EU-lande, ikke længere skal momsregistreres i hvert enkelt af disse lande, men kun behøver at blive momsregistreret i det land, hvor virksomheden er etableret og drives fra.

Hvis virksomhedens samlede B2C-salg til andre EU-lande er mindre end 10.000 euro i løbet af et kalenderår, kan virksomheden vælge kun at afregne dansk moms via den normale momsangivelse i hjemlandet.

Hvilke varer er omfattet af momsreglerne om fjernsalg til private?

Fjernsalgsgrænsen på 10.000 euro omfatter den enkelte virksomheds samlede B2C-salg af varer i andre EU-lande samt salg af elektroniske ydelser, teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og andre ydelser, der skal momses i forbrugslandet.

Vær opmærksom på, at B2C-salg også kan omfatte salg til visse virksomheder, hvor køberen driver momsfri virksomhed, der ikke er momsregistreringspligtig.

Sådan skal du angive moms ved fjernsalg i EU

Det særlige ved One stop moms er, at man som dansk virksomhed kun skal momsregistreres og angive moms til skattemyndighederne her i Danmark, selvom man har B2C-salg i flere EU-lande, og selve momsangivelsen er lidt anderledes indrettet. Her skal salget til hvert enkelt EU-land angives i en særskilt rubrik. De danske skattemyndigheder kanaliserer derefter dine indberettede oplysninger og momsprovenuet videre til de respektive skattemyndigheder i de relevante EU-lande.

Hvis en virksomhed vil benytte sig af One stop moms-ordningen, gælder valget i 2 år.

Danske virksomheder kan sælge varer med udenlandsk moms

For en dansk virksomhed med salg til private kunder i andre EU-lande vil det formentlig allerede fra første salg kunne betale sig at blive momsregistreret under den særlige ordning.

Det skyldes, at det bliver nemmere at blive registreret, men også at virksomheden kan optimere sine priser og konkurrenceevne ved at sælge varen eller de specifikke ydelser med den lokale udenlandske momssats, som typisk er lavere end den danske sats på 25 %.

Vær opmærksom på lokale og differentierede momssatser

Ordningen skal ses som en betydelig forenkling af procedurerne for registrering, angivelse og betaling af lokal moms for virksomhederne via deres eget hjemland.

Det er dog vigtigt at have de tekniske løsninger på plads. Fx skal virksomhedens webshop kunne adskille de private kunder fra hinanden, så priserne angives med den lokale momssats afhængig af, hvor den private kunde er bosat og får varen sendt til.

Mange EU-lande har differentierede momssatser på forskellige varegrupper. Vi anbefaler derfor, at du undersøger de lokale momssatser lidt nærmere.  

Momsregistrering er frivillig indtil videre

Indtil videre er One stop moms-ordningen frivillig. Det skal forstås på den måde, at forpligtelsen til at lade sig momsregistrere i hvert enkelt EU-land fortsat gælder, hvis den kommende lavere fjernsalgsgrænse bliver overskredet, og den kommende frivillige ordning ikke er tilvalgt.

En virksomhed kan også lade sig registrere fra begyndelsen, selvom fjernsalgsgrænsen ikke er overskredet. En frivillig registrering er bindende i mindst 2 kalenderår.

Vær opmærksom på, at Storbritannien ikke er en del af EU. Reglerne for fjernsalg gælder således ikke dér.

Baggrunden for de kommende regler for fjernsalg

Ændringen af reglerne skyldes et ønske fra EU’s side om et mere fair momssystem, der gør det administrativt lettere for virksomhederne at afregne korrekt moms, og samtidig mindske risikoen for momssnyd mellem medlemslandene.

Mere information

Vil du vide mere om momsreglerne for fjernsalg af varer til private inden for EU, kan du få mere information på Skattestyrelsens hjemmeside.

Søger du rådgivning om, hvordan din virksomhed kan forberede jer på de nye, kommende fjernsalgsregler, eller ønsker du råd og vejledning om andre emner i forhold til skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os her på hjemmesiden.

Nana Johansson
Momsrådgiver
T 39 53 50 05
nan@inforevision.dk