Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


De danske momsregler for fjernsalg af varer til private kunder (B2C) i andre EU-lande er blevet ...
21. april 2021

One stop moms skal lette fjernsalg i EU

Nye regler for salg til private indenfor EU betyder, at du slipper for at indberette moms til hvert enkelt af de EU-lande, du sælger til. Fra 1. juli 2021 kan du gøre det samlet til ét lands skattemyndigheder. 

Skatteministeriet har moderniseret de danske momsregler for fjernsalg af varer til private kunder (B2C) bosiddende i andre EU-lande. De samme regler indføres samtidigt i resten af EU.

Et af tiltagene er en lovændring, der lemper reglerne for momsregistrering i andre EU-lande. Fra 1. juli 2021 behøver du kun at lade din virksomhed blive registreret i One stop moms-ordningen (OSS-ordningen) i det land, hvor din virksomhed er etableret og drives fra.

Lovændringen baner vej for regler, der allerede er vedtaget i hele EU. Efter planen skulle de have været trådt i kraft 1. januar 2021, men på grund af Covid-19 blev datoen skubbet til 1. juli 2021. 

Her kan du læse mere om, hvad OSS-ordningen er, og hvad den betyder for din virksomhed.

Nuværende regler for fjernsalg til private indenfor EU

Fjernsalg er en betegnelse for salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande. Varen bliver enten direkte eller indirekte transporteret af sælgeren til køberen – det kan fx være fra en webshop i Danmark til en privatperson i et andet EU-land.  

Ved fjernsalg i mindre omfang kan en dansk virksomhed – som reglerne er lige nu – nøjes med at opkræve, angive og betale dansk salgsmoms her i landet, selvom varen sendes til en forbruger i et andet EU-land.

Ved fjernsalg i større omfang, der overskrider de enkelte EU-landes lokale ”fjernsalgsgrænser”, skal den danske virksomhed efter de gældende regler være momsregistreret i hvert af de EU-lande, virksomheden sælger til.

Et EU-land kan vælge mellem to fjernsalgsgrænser: 35.000 euro eller 100.000 euro om året. De fleste lande, herunder Danmark, har valgt den lave fjernsalgsgrænse. Hvis virksomhedens B2C-salg overskrider fjernsalgsgrænsen, skal virksomheden altså være momsregistreret lokalt i de pågældende lande samt angive og betale lokal moms dér.

Det er generelt en lidt tungere proces at blive momsregistreret i andre EU-lande, ligesom det er forbundet med ekstra administration og omkostninger, når man løbende skal angive og betale moms lokalt.

OSS-ordningen med fjernsalgsgrænse på 10.000 euro

Med de kommende regler bliver EU-landenes nationale fjernsalgsgrænser ophævet, og der indføres én fælles fast lav EU-fjernsalgsgrænse på 10.000 euro om året for salg til private.

I praksis vil det sige, at en dansk virksomhed, der samlet sælger for mere end 10.000 euro B2C til et eller flere EU-lande, ikke længere skal momsregistreres i hvert enkelt af disse lande, men kun behøver at blive momsregistreret i det land, hvor virksomheden er etableret og drives fra.

Denne type momsordning kaldes nu OSS-ordningen.

Hvis virksomhedens samlede B2C-salg til andre EU-lande er mindre end 10.000 euro i løbet af et kalenderår, kan virksomheden vælge kun at afregne dansk moms via den normale momsangivelse i sit hjemland.

Hvilke varer er omfattet af momsreglerne om fjernsalg til private?

Fjernsalgsgrænsen på 10.000 euro vil omfatte den enkelte virksomheds samlede B2C-salg af varer i andre EU-lande samt salg af elektroniske ydelser, teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og andre ydelser, der skal momses i forbrugslandet.

Vær opmærksom på, at B2C salg også kan omfatte salg til visse virksomheder, hvor køber driver momsfri virksomhed, der ikke er momsregistreringspligtig.

Sådan skal du angive moms ved fjernsalg i EU

Det særlige ved den nye momsordning er, at man som dansk virksomhed kun skal momsregistreres og angive moms til skattemyndighederne her i Danmark, selvom man har B2C-salg i flere EU-lande.

Når de nye regler træder i kraft, bliver selve OSS-momsangivelsen lidt anderledes indrettet. Her skal salget til hvert enkelt EU-land angives i en særskilt rubrik på momsangivelsen. De danske skattemyndigheder kanaliserer derefter dine indberettede oplysninger og momsprovenuet videre til de respektive skattemyndigheder i de relevante EU-lande.

Hvis en virksomhed vil benytte sig af OSS-ordningen, gælder valget i 2 år.

Danske virksomheder kan sælge varer med udenlandsk moms

For en dansk virksomhed med salg til private kunder i andre EU-lande vil det formentlig allerede fra første salg kunne betale sig at blive momsregistreret under den særlige ordning.

Det skyldes, at det bliver nemmere at blive registreret, men også at virksomheden kan optimere sine priser og konkurrenceevne ved at sælge varen eller de specifikke ydelser med den lokale udenlandske momssats, som typisk er lavere end den danske sats på 25 %.

Vær opmærksom på lokale og differentierede momssatser

Den kommende ordning skal ses som en betydelig forenkling af procedurerne for registrering, angivelse og betaling af lokal moms for virksomhederne via deres eget hjemland.

Det er dog vigtigt at have de tekniske løsninger på plads. Fx skal virksomhedens webshop kunne adskille de private kunder fra hinanden, så priserne angives med den lokale momssats afhængig af, hvor den private kunde er bosat og får varen sendt til.

Mange EU-lande har differentierede momssatser på forskellige varegrupper. Det anbefales derfor at undersøge de lokale momssatser lidt nærmere.  

Momsregistrering er frivillig indtil videre

Indtil videre vil OSS-momsordningen være frivillig. Det skal forstås på den måde, at forpligtelsen til at lade sig momsregistrere i hvert enkelt EU-land fortsat gælder, hvis den kommende lavere fjernsalgsgrænse bliver overskredet, og den kommende frivillige ordning ikke er tilvalgt.

En virksomhed kan også lade sig registrere fra begyndelsen, selvom fjernsalgsgrænsen ikke er overskredet. En frivillig registrering er bindende i mindst 2 kalenderår.

Vær opmærksom på, at Storbritannien ikke længere er en del af EU. De kommende fjernsalgsregler vil således ikke gælde dér.

Baggrunden for de kommende regler for fjernsalg

Ændringen af reglerne fra EUs side sker med ønsket om at skabe et mere fair momssystem, der skal gøre det administrativt lettere for virksomheder at afregne korrekt moms i forbrugslandet, og samtidig mindske risikoen for momssnyd medlemslandene imellem.

Samtidig med disse regler er det foreslået at ophæve momsfritagelsen af private forbrugeres import af varer fra lande uden for EU, når varens værdi ikke overstiger 80 kr. De gunstige regler er konkurrenceforvridende, fordi privatpersoner selv kan købe varer fra tredjelande uden moms, men skal betale moms og evt. told m.v., hvis varen købes fra en virksomhed indenfor EU.

Man kan registrere sig i den nye One stop moms-ordning fra 1. april 2021

Skattestyrelsen har allerede åbnet for tilmeldingen til den nye OSS-ordning her fra 1. april 2021 og med virkning fra 1. juli 2021, når reglerne er trådt i kraft.

Mere information

Vil du vide mere om momsreglerne for fjernsalg af varer til private inden for EU, kan du få mere information på Skattestyrelsens hjemmeside.

Søger du rådgivning om, hvordan din virksomhed kan forberede jer på de nye, kommende fjernsalgsregler, eller ønsker du råd og vejledning om andre emner i forhold til skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os her på hjemmesiden.

Moms- og afgiftsrådgiver
Skatteafdelingen
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk