Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


To nye bindende svar fra Skatterådet udvider fortolkningen af, hvornår et lån for et selskab ...
15. februar 2024

Aktionærlån: Ny skærpet praksis

Som hovedaktionær kan man ikke låne penge af sit eget selskab uden at betale skat. To nye bindende svar udvider fortolkningen af, hvornår et lån for et selskab anses for et indirekte lån til hovedaktionæren.

I 2020 bekræftede Skatterådet, at et lån fra selskabet til eneanpartshaverens bror ikke var et skattepligtig aktionærlån, da søskende ikke var omfattet af kredsen af nærtstående i ligningslovens § 2, og da lånet blev forrentet med markedsrenten. Hvis renten blev fastsat til mindre end markedsrenten, var det alene rentefordelen, som blev anset for en skattepligtig fordel (maskeret udlodning).

Ny praksis

Skatterådet har i to nylige bindende svar ændret opfattelse. Her blev udlån til hhv. bror og søster anset for aktionærlån, som dermed var skattepligtig for selskabets hovedaktionær, selvom der ville være tale om et personalelån eller et lån på markedsmæssige vilkår.

Det er Skatterådets opfattelse, at Højesteret har underkendt praksis fra ovenstående bindende svar i 2020 ved sin afgørelse fra 2023, hvor et udlån til hovedaktionærens kæreste blev anset for et aktionærlån.

Højesteret konkluderede, at de eksempler på nærtstående (ægtefæller og børn), der er angivet i lovforarbejderne, ikke kunne anses for udtømmende, og at der hverken i ordlyden eller i forarbejderne er støtte for en antagelse om, at indirekte lån til en hovedanpartshaver alene kan ske ved, at der ydes et lån til den pågældendes nærtstående. Højesteret konkluderede herefter, at der var tale om et indirekte aktionærlån.

Skatterådet kom i sagerne med broren og søsteren frem til, at lånene alene ville blive ydet i kraft af eneanpartshaverens personlige relation til dem. Skatterådet oplyste desuden, at eneanpartshaverens søster også ville være skattepligtig af beløbet, hvis lånet efter en konkret vurdering reelt set var uden tilbagebetalingspligt og derfor var en gave til søsteren.

Landsskatteretten er i en anden sag i 2023 kommet frem til den afgørelse, at et selskabs tab på et udlån til eneanpartshaverens nabo udgjorde en såkaldt maskeret udlodning, som blev beskattet hos eneanpartshaveren, idet lånet savnede forretningsmæssig begrundelse, og at formålet med dispositionen derfor må anses at have været, at selskabet og ikke eneanpartshaveren skulle bære risikoen for et eventuelt tab på udlånet.

inforevisions anbefaling

På baggrund af både Højesterets afgørelse, de bindende svar fra Skatterådet og Landsskatterettens afgørelse, er det vores opfattelse, at man skal være yderst varsom med at foretage udlån til personer som har en relation til hovedaktionæren. Med nyeste praksis vil der være en betydelig risiko for, at Skattestyrelsen vil anse det for et aktionærlån eller maskeret udlodning, som vil være skattepligtigt for aktionæren/anpartshaveren.

Mere information

Har du ønsker du råd og vejledning om lån i eller udlån til eget selskab, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os og vores ydelser her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk