Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Selvstændige, der opfylder kriterierne, skal fremover betale et årligt bidrag til Barsel.dk. I ...
30. september 2021

Selvstændige skal betale til Barsel.dk

Fra og med 2021 er selvstændige blevet en del af Barsel.dk, der er en barselsordning for private arbejdsgivere. Det betyder, at selvstændige, der opfylder kriterierne, fremover skal betale et årligt bidrag. I 2021 er det 1.225 kroner.

Beløbet skal betales i oktober, og opkrævningen er begyndt. Du får besked i din e-boks, hvis du vurderes at være omfattet af ordningen.

Hvem er omfattet af Barsel.dk?

Du skal bidrage, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Det betyder, at du skal betale, hvis du i 2020:

  • havde et resultat som selvstændig på mere end 231.920 kr.
  • ikke havde job som lønmodtager med en lønindtægt, der oversteg dit resultat som selvstændig.

Du skal også bidrage, selvom din virksomhed eller dit ejerskab af virksomheden er ophørt.

Bidraget er fradragsberettiget.

Yderligere information

Læs mere på virk.dk om barselsordningen, eller kontakt din revisor for at få mere information.