Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


På baggrund af en EU-dom har Skattestyrelsen ændret dansk praksis for den momsmæssige behandling ...
10. januar 2022

Ændrede momsregler for visse transportydelser

På baggrund af en EU-dom har Skattestyrelsen ændret dansk praksis for den momsmæssige behandling af transportydelser leveret i forbindelse med transport af varer med slutdestination udenfor EU.

Frem til 23. december 2021 har salg af transportydelser været fritaget for moms, hvis transporten vedrørte varer med en slutdestination udenfor EU. Fritagelsen omfattede alle led af leveringskæden.

Eksempel på praksis efter de gamle regler: En køber udenfor EU bestiller en varer hos dansk sælger. Sælger får en underleverandør til at tage sig af leverancen. Underleverandøren hyrer et truckselskab til at transportere varen fra sælger til køber. Truckselskabet kan fakturere underleverandøren uden moms, fordi transportydelsen vedrører en vare, som skal leveres udenfor EU. 

Reglerne efter 23. december 2021

Praksis er nu ændret på baggrund af EU-dom C-288/16. Nu kan en transportydelse kun faktureres uden moms, hvis ydelsen leveres direkte til afsender eller modtager af de transporterede varer. Det er fortsat et krav, at slutdestinationen ligger udenfor EU.

Ændringen betyder også, at en underleverandørs salg af transportydelser ikke længere er omfattet af fritagelsen, fordi transportydelsen ikke sælges direkte til sælger eller køber af varer. Derfor er transportydelsen momspligtig.

Eksempel på ny praksis: En køber udenfor EU bestiller en vare hos en dansk sælger. Sælger får en underleverandør til at tage sig af leverancen. Underleverandøren hyrer et truckselskab til at transportere varen fra sælger til køber. Truckselskabet kan ikke længere fakturere underleverandøren uden moms, da truckselskabet ikke har en direkte aftale med hverken sælger eller køber. Transportydelsen skal derfor behandles efter de almindelige regler for levering af ydelser. 

Mere information

Hvis du ønsker rådgivning eller assistance i forbindelse med skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os her på siderne.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Nana Johansson
Momsrådgiver
T: 39 53 5005
nan@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk