Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Samarbejdet med kollegaer og specialister i Moore Global styrker inforevision på flere fronter. ...
7. oktober 2023

inforevision styrker sit internationale fokus

Nu træder inforevision ind i Moore Global – et netværk af uafhængige revisions- og rådgivningsfirmaer i 112 lande. Det åbner porten til internationale kompetencer på kerneområder som revision, rådgivning, skat og køb/salg af virksomheder. Lige så vigtigt er det værdimæssige fællesskab i samarbejdet.

Samarbejdet med kollegaer og specialister i Moore Global styrker inforevision på flere fronter. For det første udvider det inforevisions faglige kompetencer og geografiske rækkevidde i forhold til at hjælpe kunder med at etablere og udvikle sig på udenlandske markeder.

For det andet forstærker det inforevisions rådgivning om international lovgivning på områder som fx miljømæssigt og socialt ansvar (ESG), cybersikkerhed og beskyttelse af persondata (GDPR).

Og for det tredje indebærer samarbejdet et klart fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, som ruster medarbejdere og ledere med den nyeste faglige viden og lovgivning. Det er helt i tråd med inforevisions praksis.

Global rækkevidde – lokal ekspertise

”Vi kan trække på netværkets indsigt i både globale og lokale markeder, lovgivninger og forretningskulturer. Det giver os et fagligt og geografisk vingefang, som er værdifuldt, når vi rådgiver kunder med internationale aktiviteter og ambitioner,” siger Flemming Andreasen, der er Managing Partner i inforevision.

I samtalerne med Moore Global om et samarbejde har det værdimæssige fællesskab også spillet en afgørende rolle.

”Vores kunder er primært mindre og mellemstore virksomheder – ofte med en dedikeret ejerleder i spidsen. Derfor har det været vigtigt for os at blive en del af et netværk med blik for mennesker og betydningen af relationer. Selv i en stor og international kontekst skal der være et samspil mellem det lokale og globale, mellem personlig kundekontakt og digitale løsninger, mellem faglig udvikling og social trivsel, og den tilgang deler vi med Moore Global,” siger Flemming Andreasen.

Stærk international skatterådgivning

Når varer, ydelser og arbejdskraft bevæger sig over landegrænser, følger der en stime af regler og procedurer med, som den enkelte virksomhed skal efterleve. Det kan være komplekst at navigere i – ikke mindst, når det gælder skatter, moms, told og afgifter.

”Vi hjælper virksomheder og selskaber med at optimere deres forpligtelser, så de stemmer overens med dansk og international lovgivning. Når vi har brug for en second opinion eller en særlig ekspertise, kan vi hurtigt og effektivt inddrage specialister fra Moore Global,” siger Flemming Andreasen.

Et perfekt match i ambitioner og kvalitet

De to statsautoriserede revisorer, partner Mark Schneekloth Jensen og Simon Høgenhav, er ansvarlige for inforevisions internationale relationer. De kalder samarbejdet med Moore Global for et perfekt match.

”Mange af vores kunder har ambitioner om vækst og udvidelse, også i international sammenhæng. Netop derfor er det vigtigt for os at kunne tilbyde en bred vifte af revisions- og rådgivningsydelser, der går på tværs af landegrænser og som samtidig passer til vores ambitionsniveau og kvalitetskrav. Her har vi fundet et perfekt match i vores nye internationale samarbejde med Moore Global,” siger Simon Høgenhav og Mark Schneekloth Jensen.

Vil du vide mere?

Læs mere om inforevisions samarbejde med Moore Global her, eller besøg netværkets egen hjemmeside

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning om internationale forhold.

Mark Schneekloth Jensen                     
Partner, statsautoriseret revisor
+ 45 39 53 50 02
msj@inforevision.dk

Simon Høgenhav
Partner, statsautoriseret revisor
+45 39 53 5004
sih@inforevision.dk