Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Mange virksomheder overvejer at opsætte ladestandere, så de kan tilbyde medarbejdere, kunder, ...
3. oktober 2022

Skat, moms og afgifter ved gratis opladning af elbiler på virksomhedens adresse

Mange virksomheder overvejer at opsætte ladestandere, så de kan tilbyde medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere mv. gratis opladning af deres elbiler. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på de skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold.

Skatterådet har for nyligt behandlet en anmodning om bindende svar, hvor der er taget stilling til en række spørgsmål i relation til virksomheders håndtering af skat, moms og afgifter, når virksomheden stiller gratis ladestandere til rådighed.

Skattemæssige forhold

Medarbejdere med fri bil

Medarbejdere, som får stillet firmabil til rådighed af arbejdsgiveren, skal ikke beskattes af gratis opladning på arbejdspladsen, da dette indgår i beskatningen af fri bil.

Virksomhedens udgift til opladning vil være fradragsberettiget som en lønudgift.

Medarbejdere med privat bil

For medarbejdere, som tilbydes gratis opladning af deres private el-bil, vil der være tale om et skattepligtigt personalegode.

Godet er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Opladning af private elbiler kan dermed være skattefrit for medarbejderen, hvis den samlede værdi af årets opladninger sammen med øvrige personalegoder, herunder fx julegave, ikke overstiger bagatelgrænsen på 1.200 kr. (2022).

Hvis udgifter til opladning af den enkelte medarbejders bil overskrider bagatelgrænsen på 1.200 kr. årligt (2022), har virksomheden pligt til at indberette værdien af medarbejderens forbrug af el til skattemyndighederne.

Værdien af opladningerne skal fastsættes til markedsprisen, som opgøres som den samlede udgift inklusive moms og afgifter og eventuelt andre omkostninger forbundet med opladningen. Markedsprisen svarer således til, hvad medarbejderen skulle have betalt i almindelig fri handel.

Folketinget har dog for nyligt sendt et lovforslag i høring, som lægger op til, at det i indkomstårene 2023-2026 skal være skattefrit for medarbejderne at oplade deres private elbiler på arbejdspladsen. Læs mere om lovforslaget her.

Medarbejderens opladning af en privat elbil anses for et løntilskud, og virksomheden kan derfor få fuldt fradrag for udgiften som en lønudgift.

Kunder, samarbejdspartnere mv.

Kunder, samarbejdspartnere mv.  som tilbydes gratis opladning af deres elbiler i forbindelse med et besøg hos virksomheden, skal ikke beskattes af værdien af opladningen, idet udgiften til en opladning typisk ligger inden for udgiftsniveauet for skattefri repræsentationsydelser.

Virksomhedens udgift til opladning vil være fradragsdragberettiget som en repræsentationsudgift, og fradraget er derfor begrænset til 25 % af de afholdte udgifter.

Oversigt over skattemæssige konsekvenser

Beskatning hos modtageren Fradrag for virksomheden
Medarbejdere med fri bil Ingen beskatning Fuldt fradrag som lønudgift
Medarbejdere med privat bil Skattepligtigt personalegode - dog omfattet af den skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr. Fuldt fradrag som løn-/personaleudgift
Kunder, samarbejdspartnere m.v. Ingen beskatning Fradrag som repræsentation = 25 % af udgiften

Momsmæssige forhold

Hvorvidt virksomheden har fradrag for moms af udgifter til opladning afhænger af hvilken type bil, der anvender ladestanderen. Virksomheden har ikke momsfradrag for indkøb og drift af ladestandere samt indkøb af el til brug for gratis opladning af:

  • Virksomhedens egne personbiler
  • Kunders, forretningsforbindelsers og øvrige samarbejdspartneres personbiler
  • Medarbejdernes personbiler.

Virksomheden har derimod momsfradrag for anskaffelse og drift af ladestandere samt indkøb af el til brug for opladning af varebiler op til 3 ton. Det gælder også, når varebilen bruges til blandede aktiviteter, herunder momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Det er en forudsætning for momsfradrag, at virksomheden er registreringspligtig for moms.

Afgiftsmæssige forhold

Virksomheden kan som udgangspunkt få godtgjort en del af elafgiften i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. 

Men der er indført en særordning for opladning af elbiler. Efter særordningen kan virksomheder opnå godtgørelse af elafgift for el, der anvendes i ladestandere, uden at tage hensyn til momsfradrag. Det er dog en betingelse, at virksomheden driver ladestanderen for egen regning og risiko, og at elforbruget til ladestanderen er særskilt målt med måler i ladestanderen.

Hvis betingelserne er opfyldt, vil virksomheden kunne få godtgjort en del af elafgiften for gratis opladning til medarbejdere, kunder mv.

Vil du vide mere?

Hvis du har brug for assistance eller rådgivning i forbindelse med, at din virksomhed påtænker at opstille ladestandere, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 50 50 47
jpe@inforevision.dk

Nana Johansson
Momsrådgiver
T 39 53 50 05
nan@inforevision.dk