Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


2021 har på mange måder været et specielt år, hvor jeg og mange andre frygtede de økonomiske ...
7. januar 2022

Lad 2022 blive optimismens år

Af Flemming Andreasen
Managing partner i Inforevision

 

2021 har på mange måder været et specielt år, hvor jeg og mange andre frygtede de økonomiske konsekvenser af corona-pandemien, men de blev mindre omfattende end ventet.

Selvom især oplevelsesindustrien, restauranter og kulturtilbud har været hårdt ramt af nedlukninger, så har bl.a. hjælpepakkerne medført, at den samfundsmæssige økonomiske krise udeblev. I stedet har vi oplevet et økonomisk opsving, som de færreste nok havde set komme.

Læg hertil de lave renter, stigende boligpriser og generel tillid til fremtiden. Samlet set har det forstærket den spirende, positive udvikling.

Mangel på arbejdskraft og stigende råvarepriser

Det økonomiske opsving har dog også givet erhvervslivet udfordringer. Efterspørgslen på arbejdskraft er massiv, og mange virksomheder har svært ved at rekruttere de medarbejdere, der er brug for. Det mærker vi også her i Inforevision, hvor vi fortsat mangler flere nye medarbejdere.

I perioder har antallet af udbudte jobs været højere end antallet af arbejdsløse, og den ekstraordinære mangel på medarbejdere kombineret med kraftigt stigende råvare- og energipriser vil forventeligt skabe en inflation i de kommende år.

I slutningen af 2021 oplevede vi således en stigende rente, men lige nu tyder alt på, at renten i 2022 igen vil være forholdsvis stabil og lav. Inflationsfrygten ser altså ud til at være skudt til hjørne for en stund.

Verdens og Danmarks klimaudfordring

Over hele verden står klimakrisen højt på agendaen hos både borgere, politikere, virksomheder og organisationer. Alvoren er gået op for de fleste, men tiltag til forbedringer sker kun langsomt. Det er tvingende nødvendigt, at alle fokuserer endnu mere på klimaudfordringerne, både i Danmark og i resten af verden.

I Inforevision oplever vi heldigvis i stigende grad, hvordan enkeltpersoner og virksomheder påtager sig et ansvar og træffer beslutninger baseret på, hvad der gavner klimaet. De investerer i grønne, innovative løsninger, og det bliver mere almindeligt, at man som virksomhed sætter mål for f.eks. bæredygtighed, energieffektivitet og CO2-reduktioner på lige fod med målsætninger for økonomisk vækst og social ansvarlighed.

Lad 2022 blive optimismens år

Med den igangværende smitteudvikling af Omikron-varianten har vi igen oplevet nedlukninger mv., og hjælpepakker fra staten er vendt tilbage. Men heldigvis tyder alt på, at både vaccine-udrulningen og den lavere risiko for alvorlig sygdom og indlæggelse med den nye variant, samlet kan føre til en hurtigere genåbning og normalisering af samfundet. 

Vi lever i en stadig mere kompleks verden. I hverdagen kan det være svært at se, hvad man som individ eller virksomhed konkret kan gøre for at påvirke sine omgivelser, bremse klimaforandringerne og forbedre fremtidsudsigterne for os selv og de næste generationer.

Men hvor der er vilje, er der en vej, og det er vigtigt, at vi løfter i flok.

Lad 2022 blive optimismens år.

På vegne af inforevision ønsker jeg alle et fantastisk godt og lykkebringende år.

 

Flemming Andreasen
Managing Partner, statsautoriseret revisor
Mobil: +45 21 71 99 87
Direkte: +45 39 53 50 87
FA@inforevision.dk