Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en eventuel restskat tillagt en ...
25. oktober 2023

Aconto selskabsskat 2. rate: Vær opmærksom på restskattetillægget

Selskaber kan betale frivillig acontoskat, hvis fx den ordinære acontoskat er sat for lavt. 2. rate af acontoskatten for indkomståret 2023 skal betales senest 20. november 2023.

Restskatteprocenterne for 2023 foreligger ikke endnu, og derfor tager vi her udgangspunkt i satserne fra 2022. Med det stigende renteniveau er der dog risiko for, at satserne bliver højere end i 2022.

Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en restskat tillagt en rente, som forventes at udgøre 4,4 %. Renten er ikke fradragsberettiget. Det svarer til en rente på ca. 5,6 % før skat.

Hvornår betaler det sig at indbetale restskat?

Om det bedst kan svare sig at indbetale frivilligt før eller efter 20. november 2023, afhænger af forrentningen af likviditeten i den mellemliggende periode.

Hvis selskabet har indestående i banken, eller hvis selskabets lånerente er under 5,6 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling. Hvis det modsatte er tilfældet, kan det bedst betale sig at vente til betalingsfristen den 20. november 2023.

Bankerne giver nu renter på indeståender, men deres satser er formentlig lavere end det rentetillæg, Skat giver, så måske kan det være en fordel at indbetale restskat inden 20. november 2023. Det skal dog vurderes, om det bedre kan svare sig at indbetale i forbindelse med 3. rate.             

Som udgangspunkt bliver acontoskat, der indbetales senest den 20. november 2023, reduceret med et procentfradrag. Procentfradraget forventes at udgøre 0,1 %.

Frivillig indbetaling af 3. rate

Frivillig indbetaling af 3. rate kan ske i perioden 21. november 2023 – 1. februar 2024. Her skal der betales et forventet rentetillæg på 0,9 %.

Med et tillæg på 0,9 % vil der ved en indbetaling på fx 100.000 kr. blive beregnet et rentetillæg på 900 kr. Det vil sige, at hvis restskatten (den forventede) udgør 100.000 kr., skal der betales 100.900 kr.

Sådan indbetaler du frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen.

Sådan indbetales restskatten:

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i acontoskat
  • Betal over skattekontoen via betalingslinjen, som findes i oversigten under Acontoskat

Nedsættelse af ordinær acontoskat

Hvis selskabets acontoskat, der forfalder til betaling den 20. november 2023, er sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte raten i TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest på dagen for betalingsfristen.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om restskatten i dit selskab, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk