Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


SKAT har skærpet indsatsen overfor ejere af ejerlejligheder, der foretager udlejning via fx ...
2. juli 2018

Moms ved udlejning af værelser, Airbnb m.v.

Vi oplever i øjeblikket, at SKAT har skærpet indsatsen overfor ejere af ejerlejligheder, der foretager udlejning via fx Airbnb. SKAT kontrollerer bl.a., om der er tale om momspligtig korttidsudlejning.

SKAT har for nylig indgået en samarbejdsaftale med Airbnb om automatisk indberetning af fremtidige lejeindtægter m.v.

Aftalen kan betyde, at andre udbydere af udlejningstjenester også skal indberette deres fremtidige lejeindtægter til SKAT. Derfor kan det være en god idé at sætte sig ind i reglerne for momspligtig udlejning. Du kan begynde her.

Hvad er omfattet af momspligtig udlejning?

Momspligtig udlejning omfatter som udgangspunkt:

  • Hotel- og motelværelser
  • Parkeringspladser
  • Campingpladser
  • Vandrerhjem
  • Bed & Breakfast
  • Korttidsudlejning af værelser m.v.

Værelsesudlejning i op til én måned er momspligtig

Kortidsudlejning af værelser m.v. er omfattet af momspligten, når lejeindtægten overstiger 50.000 kr. i en løbende periode på 12 måneder.

Hvis man som udlejer har andre momspligtige aktiviteter, bliver de regnet med i omsætningen. Særskilt opkrævning af beløb for rengøring, varme, elektricitet og andre lignende ydelser skal også indgå.

Udlejer du hele din ejendom/bolig, gælder reglerne om værelsesudlejning ikke – uanset længden af udlejningen. Det kan virke paradoksalt i betragtning af, at en sådan udlejning også kan være i konkurrence med ”udlejning på hotellignende vilkår”.

Der findes ingen eksakt definition af begrebet ”værelsesudlejning”, og SKAT giver heller ingen nærmere guidelines for denne fortolkning. Hvis en udlejer eksempelvis afskærer lejeren fra ét værelse eller et område af lejligheden/boligen, kan det derfor blive påstand mod påstand, når man skal afgøre, hvorvidt der er tale om udlejning af et værelse eller af en hel bolig.

Langtidsudlejning af værelser er momsfri

Langtidsudlejning af værelser er som udgangspunkt momsfri. Derfor er længden af lejeperioden altafgørende for håndteringen af moms.

Som udlejer kan det være hensigtsmæssigt at dokumentere længden af udlejningen, særligt i situationer, hvor udlejningen rent faktisk overstiger én måned.

Momsregistrering og momsfradrag følges ad

Hvis udlejningen medfører pligt til momsregistrering og opkrævning af moms på lejeindtægter m.v., kan udlejer helt eller delvist fradrage moms for omkostninger, der knytter sig til udlejningsaktiviteten. Det kan fx være omkostninger til elektricitet, varme, vand, affald, inventar og sengetøj.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk