Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er blevet lovpligtigt for virksomheder at beskrive deres bogføringsprocedurer. Se, hvad det ...
30. oktober 2023

Bogføringsprocedurer: Er din virksomhed i mål?

Det er blevet lovpligtigt for virksomheder at beskrive deres bogføringsprocedurer. Se, hvad det indebærer, og hvad du kan gøre for at undgå en anmærkning i påtegningen til årsregnskabet.

Kravet om at skulle beskrive sine bogføringsprocedurer gælder bogføringspligtige virksomheder med en omsætning på mere end 300.000 kroner fra og med regnskabsår, der er begyndt efter 1. oktober 2022.

Virksomheder, der ikke efterlever lovkravet, risikerer, at revisor laver en anmærkning om dette i påtegningen til årsregnskabet.

Dét skal procedurebeskrivelsen indeholde

De overordnede krav til dokumentationen er, at den skal beskrive virksomhedens procedurer for:

  • Hvordan virksomheden sikrer, at alle transaktioner løbende registreres
  • Hvordan virksomheden sikrer, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i 5 år
  • Hvilke medarbejdere, der har ansvaret for de enkelte procedurer.

Derudover skal beskrivelsen være tilstrækkelig tydelig til, at personer med rimelig indsigt i bogføring kan finde ud af, hvordan bogføringen er tilrettelagt, og hvor det er muligt at finde og udskrive det regnskabsmateriale, som ikke umiddelbart findes i fysisk form.

Husk også afstemningerne

Der er også et krav om at udarbejde de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger og angivelser, samt at disse opbevares som bilag i tilknytning til indberetningen.

En skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedurer

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som virksomhederne med fordel kan bruge.

Du kan også vælge en anden skabelon, men uanset, hvordan du udarbejder procedurebeskrivelsen, er den en obligatorisk del af det samlede regnskabsmateriale for din virksomhed. Beskrivelsen skal opbevares i henhold til bogføringsloven og udleveres, hvis en myndighed beder om det.

Har I brug for assistance?

Vi hjælper gerne med rådgivning og assistance til at udarbejde en beskrivelse af jeres bogføringsprocedurer, så I lever op til lovens krav. Kontakt din revisor for en uforpligtende samtale.

info@inforevision.dk
Tlf. 39 53 50 00